Alma Ruting

Standplaats: Noord- en Zuid-Holland

Kwaliteits- en voedselveiligheidssystemen, auditen, MVO

Alma heeft 25 jaar ervaring in de sierteelt- en groentesector. Bij de bloemenveiling in Aalsmeer heeft ze 10 jaar ervaring opgedaan op het gebied van houdbaarheidsonderzoek, relatiemanagement en het vertalen van retailconcepten naar specificaties voor de kweker. Haar focus ligt op het implementeren van de verschillende kwaliteitssystemen in de  sierteelt-, boomkwekerij- en tuinbouwsector, zoals ISO 9001, Florimark Trade, MPS-Socially Qualified etc. Alma heeft ook veel ervaring met BRC, IFS en CDG (een verplichte certificering bij de handel in gewasbeschermingsmiddelen). In de zaadsector en sector van plantenkwekers heeft zij ervaring met Naktuinbouw Elite, NAL en GSPP.
Naast het zo goed mogelijk begeleiden van uw bedrijf, kijkt Alma hoe het bedrijf daadwerkelijk kan verbeteren. Bij de implementatie van een ISO 9001-systeem gaat het om het vaststellen van de juiste prestatie-indicatoren en het verbeteren van de organisatie.
Alma werkt ook als auditor voor de certificeringsorganisatie MPS-ECAS, voor het schema CDG. In het verleden heeft zij eveneens geaudit voor het schema MPS-Florimark Production (bestaande uit de deelcertificaten MPS-GAP, MPS-Quality/MPS-Qualitree en MPS-SQ. Al deze schema’s hebben raakvlakken met MVO. Bedrijven die MVO willen implementeren in hun bedrijf zijn bij Alma aan het goede adres. Op basis van bijvoorbeeld de prestatieladder of een MVO-zelfverklaring kunnen bedrijven aangeven hoe zij scoren op MVO-gebied.
Alma werkt zowel nationaal als internationaal. Zo is Alma adviseur en projectcoördinator voor een aantal EP-Nufficprojecten, o.a. in Ethiopie, Ghana en Kenia. Daarnaast is ze betrokken bij projecten in Finland, Indonesië en Egypte.