Boaz Liesdek

Internationaal projectmanagement, ketenmanagement, bedrijfsontwikkeling

Boaz is agrofoodexpert en onderdeel van het Young Expert Programme (YEP) van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Netherlands Water Partnership en het Food & Business Knowledge Platform. Zijn bijdragen aan de landbouw- en voedingssector zijn gestoeld op zijn theoretische kennis (MSc-diploma van Wageningen University) en op de ervaring opgebouwd tijdens talloze internationale projecten. Boaz heeft ervaring in zowel de publieke (bijvoorbeeld USAID, VN) als de private sector (agro, food en logistiek), geconcentreerd op complexe sociaal-economische problemen, waarbij hij zowel technische als sociaal-economische interventies onderzocht.

Boaz heeft een multidisciplinaire aanpak en kan zowel vanuit een breed, geïntegreerd perspectief als analytisch denken. Zijn hands-on, oplossingsgerichte focus stelt hem in staat met belanghebbenden van alle niveaus samen te werken om zo de impact te versterken. Zijn trackrecord laat zien dat hij internationaal georiënteerd is en ervaren is in land- en waterbeheer, organisatiemanagement, multi-stakeholder- en strategisch management, monitoring & evaluatie, waardeketenbeheer en bedrijfsontwikkeling.

Boaz leidt momenteel het Q-Pointkantoor in Nakuru, Kenia en is actief in meerdere projecten in Oost-Afrika gericht op vermindering van voedselverspilling, toegevoegde waarde, bedrijfsincubatie, waardeketenbeheer en bedrijfsontwikkeling.