11 maart 2021

Kick-off SQIL Georgia GeoGAP verbetering voedselveiligheid en -kwaliteit

We zijn gestart met het Land O’Lakes Venture37 Safety and Quality Investment in Livestock (SQIL)-project!

Begonnen werd met de online training voor GeoGAP Dairy and Beef, met medewerkers van Land O’Lakes Venture 37, de Georgian Farmers’ Association, Georgian Dairy en Dairy Georgia. 

WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DIT PROJECT?

  1. De capaciteit vergroten van de Georgian Farmers’ Association (GFA) en mogelijk aanvullende sectorverenigingen, om GeoGAP-coaching en adviesdiensten te leveren aan boeren. 
  2. De rollen en verantwoordelijkheden van de Georgian Farmers’ Association en andere sectorverenigingen bij de levering van deze diensten vast te stellen.
  3. De bestaande GeoGAP-standaard voor zuivel en rundvlees updaten (indien van toepassing), gebaseerd op de A.P.-checklists en CPCC’s met daarin opgenomen relevante Georgische nationale voorschriften.
  4. Het opbouwen van de capaciteit van certificerende instanties, om boeren in GeoGAP te certificeren.
  5. GFA en aangesloten personeel trainen in A.P. en GeoGAP voor zuivel en rundvlees en capaciteitsopbouw bij de certificerende instelling.  
Georgia cows stable

Georgia cows stable

WAT IS HET EINDDOEL VAN DIT PROJECT?

Land O’Lakes Venture37 leidt een innovatief, vraaggestuurd Food for Progress Safety and Quality Investment in Livestock (SQIL)-project. De bedoeling is de voedselveiligheid en -kwaliteit in de waardeketens van zuivel en rundvlees in de Republiek Georgië te verbeteren. 

Als resultaat zullen  verliezen verminderen, voedselveiligheid en voedselkwaliteit verbeteren. Het concurrentievermogen, de productiviteit en de handel binnen de Georgische zuivel- en rundvleesmarktsystemen worden daarmee gestimuleerd. 

HOE WILLEN WE DAT BEREIKEN?

SQIL wordt geïmplementeerd door gerichte faciliterende interventies die ondernemers die bereid zijn competitiever te worden binnen de zuivel- en rundvleesmarktsystemen, te identificerenSQIL-initiatieven weerspiegelen ook de bereidheid kansen voor vrouwen en jongeren te vergroten. Een ander punt  van aandacht is een verbeterde weerbaarheid bij klimaatverandering. 

Geplaatst in
Getagd met