27 augustus 2015

KOSOVO IC: Stroomlijnen van vergunningen en licenties in de Kosovaarse Tuinbouw Keten

KOSOVO IC: Streamlining Regulations Along the Horticulture Value Chain

Q-Point BV heeft een contract afgesloten met de WorldBank / IFC voor de uitvoering van het project: “Streamlining Regulations Along the Horticulture Value Chain”

De Wereldbank biedt technische bijstand aan de regering van Kosovo ter verbetering van het investeringsklimaat in het land, voor zowel binnenlandse- als buitenlandse investeerders door middels het Kosovo Investment Climate project. Dit project ondersteunt overheden op nationaal en gemeentelijk niveau met de uitvoering van het hervormen van het investeringsklimaat. De activiteiten van het project zijn gericht op vermindering van de administratieve lasten in tijd en kosten voor bedrijven en daarmee verbetering van het concurrentievermogen van de Kosovaarse economie. De specifiek opdracht waarvoor Q-Point BV is gecontracteerd is een project om de ontwikkeling te ondersteunen van een nationale E-register van alle vergunningen en licenties die betrekking hebben op ondernemers in de Kosovaarse tuinbouw keten. Doel van deze opdracht is om samen met de Wereldbank de betrokken Kosovaarse Ministeries te adviseren om de processen binnen het huidige stelsel van vergunningen en licenties te optimaliseren in het belang van ondernemers in de Kosovaarse tuinbouw sector. Ruim 70 licenties en vergunningen worden geanalyseerd door middel van interviews met betrokkenen in de Kosovaarse tuinbouw keten, vergelijking met geldende regelgeving, kostenniveau en toezicht op naleving van de regelgeving binnen de EU. De resultaten van deze analyse inclusief voorstellen om de het huidige systeem voor vergunningen en licenties efficiënter en effectiever in te richten zullen door de Wereldbank en de betrokken ministeries worden toegepast om het beleid in Kosovo voor ondernemers in de Tuinbouw keten verder te verbeteren.

Proj-Kosovo-ministery

Van links naar rechts: Levent Koro (IFC), Jehona Shyti (head of cabinet to the Minister), Mark Bos (Q-Point), Arsim Elshani and Burim Maraj (Senior Political advisor Minister of Agriculture Rural Development and Forestry).

Geplaatst in