Arbomanagement

Streeft u continu naar verbetering op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid van de mensen binnen uw organisatie, wilt u risico’s wegnemen of minimaliseren die verband houden met activiteiten van de organisatie? Dan is arbomanagement een belangrijk hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke omstandigheden.

Ook VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) wordt steeds vaker gevraagd. Het is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Dienstverlenende bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving, worden getoetst op hun VGM-beheersysteem en door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld, vooral bij werkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken, bij installaties en op werkplaatsen.

U kunt bij Q-Point terecht voor:
VCA
OHSAS 18001 (Arbomanagement, in de toekomst ISO 45001)
RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie)