Tracking & Tracing

Veel ondernemers denken bij tracking & tracing aan ICT-oplossingen. Bij tracking & tracing gaat het er in eerste instantie om transparantie te krijgen in de keten en vervolgens om optimalisering van productstromen binnen het bedrijf of binnen de keten. Met de Ketenscan® en het Stappenplan Tracking & Tracing is Q-Point in staat om fysieke processen te beschrijven, knelpunten op te sporen en te kwantificeren (wat kosten ze) en bovendien getalsmatig aan te geven hoe groot het verbeterpotentieel is. Een goede traceerbaarheid in uw bedrijf resulteert in minder claims en minder faalkosten.