Terugdringen voedselverspilling

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders een derde van hun voedsel weggooien. Per huishouden wordt er zo’n 110 tot 165 kilo voedingswaren verspild – dat is landelijk 1,9 à 2,8 miljard euro per jaar – terwijl de voedingsindustrie gemiddeld voor 2 miljard euro aan voedsel wegdoet. In het kader van duurzaam ondernemen zijn deze cijfers voor veel bedrijven in de levensmiddelen- en retailsector niet meer aanvaardbaar. Afgelopen jaren zijn er in Nederland diverse projecten geweest om de voedselverspilling in te perken, zowel in de horeca als in de supermarktsector.

Voedselverspilling in dierentuinen
In opdracht van Koninklijke Burgers’ Zoo heeft Q-Point een project uitgevoerd om de hoeveelheid vermijdbare voedselverspilling in de restaurants te reduceren met 50%. Eerst is begonnen met onderzoek naar het consumptiegedrag van bezoekers. Daarna zijn de processen in de restaurants geoptimaliseerd, waardoor de voedselverspilling flink is teruggebracht. Tevens is er een voorspelprogramma ontwikkeld voor het aantal bezoekers. Dit resulteerde in een nieuwe manier van werken en denken in de restaurants en het resultaat overtrof alle verwachtingen. De restaurants in de dierentuin blijken hiermee 75 procent minder te verspillen en zij realiseren dezelfde omzet met bijna 30 procent minder inkopen. Voor deze innovatieve aanpak heeft Q-Point in oktober 2016 de Food Valley Award gekregen.

Houdbaarheidsdatum (THT) bij supermarkten
In Nederland zijn alle levensmiddelenproducten voorzien van een houdbaarheidsdatum (THT). Veel producten worden voor het verlopen van de THT afgeprijsd. Het verkopen van producten met een verlopen houdbaarheidsdatum is toegestaan, zolang het product zijn normale eigenschappen bezit (normaal van kleur, geur, consistentie en smaak, niet bedorven en geen gevaar voor de gezondheid). Veel consumenten kopen deze producten echter niet, omdat ze het niet vertrouwen.

Q-Point heeft gekeken naar verlenging van de houdbaarheidsdatum. Om te kunnen bepalen of een product nog aan de eisen voldoet, zijn risicoanalyses in de keten gedaan. Hierbij kwam naar voren dat verlenging van de THT-datum – zonder concessies te doen aan de normale eigenschappen van het product – met bijvoorbeeld één dag, leidt tot een reductie van afboekingen van ca. 15%. Verlenging van de houdbaarheidsdatum leidt dus tot aanzienlijke besparingen voor de supermarkt.