Proclaimer en privacy

Q-Point B.V. is de eigenaar van deze website. Wij doen ons uiterste best deze website actueel en compleet te houden. Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Q-Point B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortvloeien uit eventuele gebreken in juistheid, volledigheid of het up-to-date zijn van de op deze website aangeboden informatie.

Links naar websites van derden
De website bevat meerdere links naar diverse websites die door andere partijen dan door Q-Point B.V. worden geëxploiteerd. Q-Point B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, evenals de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

Privacy
Q-Point B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van de website. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Copyright 
Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Q-Point B.V. de inhoud/informatie op deze website of op een met de Q-Pointwebsite verband houdend medium opgeslagen te kopiëren, te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. U mag de informatie op deze website aanwenden voor gebruik in uw eigen organisatie en voor zover passend binnen uw bedrijfsvoering.

Algemene voorwaarden Q-Point B.V.
Op al onze diensten en producten zijn de Algemene Voorwaarden Q-Point B.V. van toepassing.
U kunt deze Algemene voorwaarden Q-Point B.V. hier inzien en downloaden.