30 januari 2023

Versterking van vaardigheden en opleidingscapaciteit in de tuinbouw in Kenia (OKP-KEN-10017)

Bukura Agricultural College, Egerton University, Latia Resource Center

 

Bukura Agricultural College (BAC), is een toonaangevend TVET in de landbouwonderwijssector met 15 geaccrediteerde opleidingsprogramma’s, waaronder tuinbouw- en zuivelprogramma’s. Er zijn bescheiden middelen voor landbouwopleiding (mensen, grond, landbouwstructuren enz.). BAC heeft enkele moderne onderwijsfaciliteiten zoals een moderne zuivelverwerkingsfabriek en grond en kassenbouw voor de tuinbouwproductie.
Egerton University (EGU) is een vooraanstaande landbouwuniversiteit; EGU biedt al 70 jaar BSc-programma’s aan in de tuinbouw aan. Sinds haar oprichting als landbouwuniversiteit heeft de instelling grotere hoogten bereikt en verkent zij andere gebieden als gevolg van de toegenomen vraag van de markt en de beschikbare capaciteit. De Landbouwfaculteit blijft de oudste faculteit die alle andere faculteiten heeft voortgebracht. Het instituut richtte ook het Egerton Institute of Technical and Vocational Training op, dat ATVET geaccrediteerde certificaten en diplomaprogramma’s aanbiedt. Dit project zal dienen als een eerste stap naar de versterking van het Egerton Institute of Technology and Vocational Training aan de EGU. Afgestudeerden van BAC en LRC zullen ook profiteren van hoger-onderwijsprogramma’s aan de EGU via de overdracht van studiepunten.
Latia Resource Center (LCR): een toonaangevend particulier ATVET, met een sterke betrokkenheid van de particuliere sector, faciliteiten voor praktijkopleiding;  uitstekende mogelijkheden en structuur om landbouwopleiding en ATVET-onderwijs in de praktijk te brengen. LRC Foundation begon als Faraja Latia Resource Center in 2008 en had als doel het aanbieden van training en bedrijfsondersteunende diensten aan boeren, veehouders en agro-industrieën in Afrika. In de loop der jaren is LRC gegroeid en heeft het zich onderscheiden door sociale impact als belangrijkste einddoel te stellen en gebruik te maken van innovatief, flexibel zakelijk denken en processen om aan de behoeften van zijn belangrijkste begunstigden, de boeren, veehouders en agro-industrieën, te voldoen. LRC streeft ernaar de landbouwproductiviteit op een economisch en ecologisch duurzame manier te verhogen. In 2016 registreerde het Latia Agripreneurship Institute om jongeren een opleiding te geven, geschikte technologie en mentorschap te bieden aan boeren, veehouders en agribusiness om gezonde gewassen en vee en duurzame landbouwpraktijken op te leveren. In 2017 vormde Faraja Latia Resource Center een dochteronderneming met de naam Latia Agribusiness Solutions om kleine en middelgrote agri-ondernemers te empoweren door middel van praktische training in modelbedrijven en het verlenen van diensten die de werkgelegenheid en economische groei stimuleren. LRC heeft geen winstoogmerk en richt zich op het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden van producenten en consumenten onderaan de piramide in Afrika.

Kenia en landbouw – achtergrond van het project

Het langetermijndoel van de Keniaanse regering is voedsel- en voedingszekerheid. Ondanks de inspanningen van de Keniaanse regering, grote donoren en ontwikkelingen in de particuliere sector is Kenia nog steeds niet voedsel- en voedingszeker. Ongeveer drie miljoen Kenianen zijn afhankelijk van voedselhulp en dit aantal verdubbelt tijdens calamiteiten. Klimaatverandering heeft geleid tot overvloedige regenval en overstromingen enerzijds en extreme droogte anderzijds. Van het basisvoedsel wordt 20 tot 30% ingevoerd en de binnenlandse productie van tuinbouwproducten is laag in het droge seizoen. Om aan de toenemende vraag naar voedsel te voldoen, moet de jeugd naar de landbouw worden getrokken en moeten de landbouwproductiviteit en de agro-industrie op economisch en ecologisch duurzame wijze worden verhoogd.

De belangrijkste factoren die voedselonzekerheid veroorzaken zijn: Inefficiënte productie, verlies na de oogst, gebrek aan voedselveiligheid en geringe participatie van de jeugd in de landbouw.
Het belang van de tuinbouw om de productiviteit van de grond te verbeteren, werkgelegenheid te scheppen, de economische omstandigheden van de vrouwelijke en mannelijke landbouwers en ondernemers te verbeteren, de uitvoer te vergroten en bovenal de bevolking voedselzekerheid te bieden, kan niet genoeg worden benadrukt.
Het Keniaanse TVET-systeem (kwalificatienormen) vereist competentiegericht onderwijs en opleiding; dit heeft ook betrekking op de tuinbouwopleiding. Ervaren uitdagingen in dit systeem zijn echter:

 • De meerderheid van de leraren heeft moeite om de nieuw ontwikkelde (CBET) curricula te vertalen naar daadwerkelijke praktische lessen en heeft onvoldoende vaardigheden om praktische training te geven. Dit geldt ook voor de tuinbouwopleiding. Docenten zijn tijdens hun studie niet voorbereid op het geven van lessen in het veld. Daarom proberen sommige leraren liever een andere baan buiten het onderwijs te vinden.
 • Het partnerschap tussen ATVET-instellingen en de particuliere sector (tuinbouwindustrie) om de relevantie van de opleiding te vergroten is zeer zwak.
 • In de curricula en opleidingsprogramma’s van het TVET ontbreekt de praktische uitvoering van de opleidingen op het terrein; dit gebeurt niet op een geïntegreerde manier.
 • Gebrek aan integratie van leerprocessen en ondernemerschap. Zoals incubatieprojecten waarbij studenten onder toezicht vaardigheden moeten toepassen die zij via individuele projecten hebben verworven (een eigen perceel beheren waarvoor zij een bedrijfsplan moeten ontwikkelen, marktonderzoeken moeten uitvoeren en moeten telen).
 • In de curricula en opleidingsprogramma’s voor tuinbouw ontbreekt loopbaanbegeleiding, waarbij studenten in contact worden gebracht met bedrijven (werkgelegenheid), worden geholpen bij de onderhandelingen en studenten die voor zichzelf willen beginnen.
 • Weinig aandacht binnen ATVET’s voor de bevordering van gendergelijkheid en gemarginaliseerde groepen.

Trainingsbehoefte en projectdoelstelling

Het project concentreert zich op de tuinbouwsector in Kenia. Het is gebaseerd op de fundamentele gedachte dat de verbetering van de kwaliteit en de inzetbaarheid van A-TVET-afgestudeerden gebaseerd moet zijn op de behoeften van de arbeidsmarkt.
Bukura Agricultural College (BAC), Egerton University (EGU) en Latia zijn in staat gesteld gendergevoelige en marktgerichte (blended learning) programma’s in te voeren en inclusief waardeketenbeheer, voedselveiligheid, productieonderwijs, technologieoverdracht en branchevoorlichting (inclusief stages) uit te voeren.

De doelstelling en het langetermijneffect van het project waren als volgt: bijdragen aan het beëindigen van honger (SDG 2).

Het langetermijneffect is als volgt gedefinieerd:
1. De groei van de landbouw bevorderen;
2. Ecologisch duurzame voedselsystemen creëren;
3. Meer waterefficiëntie in de landbouw

Dit is bereikt door het volgende resultaat: TVET/HE-organisaties (in de geselecteerde partnerlanden en in NL) voeren hun kerntaken beter uit, stevig ingebed in hun omgeving (in lijn met het nationale / regionale wettelijke kader, specifieke arbeidsmarktbehoeften & gericht op inclusiviteit).
Op basis van een prioritering van capaciteitstekorten in de CPI is het volgende interventiedomein van toepassing op dit project: Verbetering van beroepsonderwijs en beroepsopleiding op het niveau van Polytechnics en Technische en Beroepsscholen (TVC’s) in de waardeketens van de tuinbouw door sterke samenwerking met de particuliere sector.

Verleende diensten door Q-Point

Q-Point richtte zich op de capaciteitsopbouw van het personeel van de onderwijsinstellingen door middel van: Projectcoördinatie, waardetoevoeging, beheer van de waardeketen, koppeling met de particuliere sector en gendermainstreaming.

Output: Versterkte onderwijs- en managementcapaciteit van het personeel van de Faculteit Landbouwwetenschappen door opleiding, korte cursussen en coaching.

 • Beoordeling van de behoeften aan vaardigheden op de arbeidsmarkt;
 • Ontwikkeling van curricula en korte cursussen;
 • Waardeketenontwikkeling;
 • Bedrijfsuitbreiding en technologieoverdracht;
 • Institutionele koppeling met de particuliere tuinbouwsector;
 • Leerprogramma’s;
 •  Particuliere sector, ontwikkeling van ondernemerschap en bedrijfsincubatie;
 • Gender en sociale integratie;
 • Leiderschap en beheer van onderwijs en opleiding;

Hieronder een kleine sfeerimpressie:

Kenya0017

OPDRACHTGEVER

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door de Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer OKP-KEN-10017.

VERZOEKENDE PARTIJ EN PARTNERS

CONSORTIUM PARTNERS Q-POINT

DUUR

Juni 2019 – December 2022

Geplaatst in
Getagd met