13 oktober 2022

Aardappel en mais value chain management in Université Catholique de Bukavu curriculum (OKP–TMT+ Congo)

Université Catholique de Bukavu (UCB)

De in 1989 opgerichte Université Catholique de Bukavu (UCB) is al meer dan 30 jaar een particuliere instelling voor hoger onderwijs zonder winstoogmerk in Bukavu (Zuid-Kivu). De universiteit biedt opleidingen, korte cursussen en onderzoeksactiviteiten gericht op de volgende gebieden: organische bemesting van de bodem, plantenveredeling en ontwikkeling van zaden van goede kwaliteit, gewasbescherming (ongedierte en ziekten), behandeling en verwerking na de oogst, bosbeheer en wateranalyse. UCB heeft drie boerderijen met een totaal van 250 hectare waar vee en gewassen worden gehouden en geteeld.

UCB wetenschappelijk onderzoek uit, publiceert wetenschappelijke studies en levert expertise voor verdere ontwikkeling in het land, volgens de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het organiseren van wetenschappelijk onderwijs op universitair niveau in al zijn vormen, om bij te dragen tot de sociaal-economische ontwikkeling van de DRC en met name provincie Zuid-Kivu;
  • Onderzoek verrichten en wetenschappelijke studies publiceren;
  • Nationale en internationale wetenschappelijke samenwerking tot stand brengen, aangepast aan de behoeften en de cultuur van het Congolese volk;
  • Jonge studenten aanmoedigen om de problemen van de maatschappij te begrijpen, om deze zowel op lokaal als op internationaal niveau te helpen oplossen;

Democratische Republiek Congo – achtergrond van het project

In de DRC bedraagt de landbouwsector 18% van het BBP en ongeveer 60% van de werkgelegenheid. Toch slaagt de DRC er nog steeds niet in voedselzekerheid te creëren en voldoende inkomsten en duurzame banen te scheppen. Bijna de helft van de Congolezen leeft onder de armoedegrens en het land moet meer dan 70% van het voedsel importeren.
Door de slecht ontwikkelde infrastructuur en landbouwwaardeketens blijft ondervoeding nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken onder de bevolking, met name bloedarmoede.
Aangezien aardappelen en maïs een integraal onderdeel zijn van het Congolese dieet én ijzerrijk én geschikt zijn voor de teelt in de DRC, is de ontwikkeling van deze waardeketens voor basisgewassen van groot belang. Aardappelen worden in de DRC op grote schaal geconsumeerd en hebben over het algemeen een korte waardeketen, meestal als landbouwgewas voor eigen gebruik. In hoger gelegen gebieden van Zuid-Kivu en Noord-Kivu bijvoorbeeld kan de jaarlijkse consumptie per hoofd van de bevolking oplopen tot 200 kg voor mensen die in aardappel-verbouwende huishoudens wonen. De gemiddelde opbrengst in het aardappelteeltgebied is echter nog steeds zeer laag; minder dan 10 ton per hectare.
De maïsproductie van de DRC is gestegen van 410.000 ton in 1967 tot 1,18 miljoen ton in 2016. De opbrengst is echter ook nog steeds erg laag; minder dan 3 ton per hectare.

UCB-behoefte en projectdoelstelling

De productie van agroproducten in waardeketens is zwak ontwikkeld in de DRC. Men is sterk afhankelijk van invoer vanwege het gebrek aan concurrentievermogen  en de grote verliezen na de oogst in de landbouwwaardeketens.
De belangrijkste doelstelling van het project is de ontwikkeling van de waardeketen voor aardappelen en maïs. In het bijzonder: de opbrengst en productie verbeteren en daardoor de beschikbaarheid van voedsel en voeding voor arme plattelandsgezinnen vergroten.
Binnen de universiteit is er een duidelijke behoefte aan de ontwikkeling van praktische vaardigheden in het beheer van de waardeketen voor zaden en de behandeling na de oogst van de belangrijkste voedselgewassen in Oost-Congo. Voor dit project richtten we ons op de belangrijkste voedselgewassen maïs, aardappel en cassave.

Het doel van het project is de capaciteitsopbouw van het universiteitspersoneel, zodat het beter kan bijdragen tot de ontwikkeling van een inclusieve waardeketen voor de belangrijkste voedingsgewassen. Het ontbreekt het personeel aan vaardigheden en ervaring op het gebied van waardeketenbeheer en ervaring in samenwerking met belanghebbenden uit de sector op het gebied van waardeketenontwikkeling.

Verleende diensten door Q-Point

Q-Point richtte zich op de capaciteitsopbouw van het personeel van de Faculteit Landbouwwetenschappen inclusief waardeketenbeheer voor de aardappel- en maïszaadketen en de post-harvest management in de Democratische Republiek Congo.

Output: Versterkte onderwijs- en managementcapaciteit van het personeel van de Faculteit Landbouwwetenschappen door opleiding, korte cursussen en coaching.

  • Ontwikkeling van curricula en korte cursussen;
  • Opleiding op het niveau van belanghebbenden (boeren, coöperaties, verwerkers, enz.) op het gebied van de productie van kwaliteitszaden, behandeling na de oogst en waardetoevoeging;
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van gendergevoelige opleidingen op basis van de behoeften van de markt;

De Faculteit Landbouwwetenschappen van Université Catholique de Bukavu heeft met succes opleidingscurricula en korte cursussen voor maïs, aardappelen en cassave ontwikkeld, goedgekeurd en uitgevoerd.

Field visit to seed potato farm

Field visit to seed potato farm

Field visit to maize farm

Field visit to maize farm

Farmer holding maize

Farmer holding maize

Visit to Latia resource center

Visit to Latia resource center

Field visit

Field visit

Field visit to Agrico Kenya

Field visit to Agrico Kenya

Opdrachtgever:

Dutch Ministry of Foreign Affairs and managed by Nuffic, as part of the Orange Knowledge Programme, project number OKP–TMT+ Congo.

Ontvangende partij:

  • UEC
  • Catholic University of Bukavu (CUB)

Duur:

Feb 2020 till July 2021

Geplaatst in
Getagd met