18 april 2023

Versterking van vaardigheden en opleidingscapaciteit in de tuinbouwsector in Tanzania (OKP-TZA-10035)

DE BETROKKEN INSTELLINGEN

De Nationale Raad voor Technisch Onderwijs (NACTE) De Nationale Raad voor Technisch Onderwijs (NACTE) is een rechtspersoon opgericht bij de wet Nationale Raad voor Technisch Onderwijs, 1997 (wet nr. 9 van 1997). NACTE was de leidende partner. Drie A-TVETS die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van hoveniersprogramma’s waren ook betrokken en zijn de uiteindelijke begunstigden via training van hun personeel, koppeling aan de industrie, ontwikkeling van cursussen, verbeterde faciliteiten, enzovoort. Dit zijn:

 1. Horticulture Research & Training Institute (Horti Tengeru);
 2. MATI Uyole – Ministerie van landbouw opleidingsinstituut;
 3. Mahinya College of Sustainable Agriculture (hoveniers VETA college).

ACHTERGROND – DE AGRARISCHE SECTOR IN TANZANIA

Jeugdwerkloosheid is een grote uitdaging in Tanzania, vooral in landelijke gebieden als gevolg van een gebrek aan kwalitatief onderwijs en training, zakelijke en ondernemersvaardigheden. De horticultuursector domineert de plattelandseconomie, met de meeste productie afkomstig van kleinschalige telers die traditionele methoden gebruiken. Er is echter een groeiende behoefte aan slimme landbouwpraktijken om de productiviteit te verhogen, voorspelbaarheid te verbeteren en het gebruik van pesticiden en mineralen te verminderen.

Ondanks de focus van de overheid op commercialisering en het vergroten van de productieschaal, moet de horticultuursector zich nog steeds richten op waardecreatie in plaats van alleen productie. Kleinschalige boeren missen de vaardigheden en kennis die nodig zijn om aan binnenlandse en internationale kwaliteits- en voedselveiligheidsnormen te voldoen. Daarnaast is er een opleidingskloof in de sector, met een gebrek aan praktisch en technisch onderwijs en vaardigheden op het gebied van landbouwpraktijken, waardeketen, voedselveiligheidsnormen, logistiek en ondernemerschap.

OPLEIDINGSBEHOEFTEN EN DOELSTELLINGEN

Het project richtte zich op de horticultuursector in Tanzania. Het was gebaseerd op de fundamentele notie dat het verbeteren van de kwaliteit en inzetbaarheid van A-TVET-afgestudeerden gebaseerd moet zijn op de behoeften op de arbeidsmarkt. In Tanzania werden de National Council for Technical Education (NACTE) en drie A-TVET-colleges in staat gesteld om gendergevoelige en marktgedreven (blended learning) programma’s te introduceren en inclusieve waardeketenbeheer, voedselveiligheid, productieonderwijs, technologieoverdracht en industriële verlenging (incl. leerwerkplaatsen) uit te voeren.

Het project richtte zich op vier belangrijke outputgebieden:

 1. Curriculumreview en -ontwikkeling
 2. Institutionele capaciteitsopbouw bij NACTE en 3 A-TVETs
 3. Ondernemerschapsontwikkeling
 4. De oprichting van een triple helix-horticulture-innovatieplatform.

Het project maakte de medewerkers van de organisatie bekwaam in het bieden van op vaardigheden gebaseerde opleidingsprogramma’s die praktische en technische onderwijskloven aanpakken. Blended learning werd gebruikt om capaciteitsuitdagingen aan te pakken en slimme landbouwpraktijken werden geïntroduceerd om de productiviteit, voorspelbaarheid en duurzaamheid te verhogen. Het project had als doel een nieuwe generatie jonge boeren aan te trekken door de systematische ontwikkeling van de horticultuursector te bevorderen.

Er werd speciale aandacht besteed aan de inclusie van vrouwen en achtergestelde groepen. Arbeidsmarktrelevantie en publiek-private samenwerkingen (Tanzania-Nederlands) waren sleutel-elementen van de projectaanpak.

DIENSTEN VERLEEND DOOR Q-POINT:

 • Curriculumontwikkeling
 • Ontwikkeling van een drievoudig horticultuurinnovatieplatform
 • Training over:
  • Kwaliteitsmanagement
  • Voedselveiligheid
  • Waarde toevoeging
  • Waardeketenmanagement
  • Koppeling privésector
  • Gender mainstreaming

 

Mati Uyole TVET entrance

Mati Uyole TVET entrance

Mati Uyole TVET

Mati Uyole TVET

During the training

During one of the trainings

Assignment Tari Tengeru

Assignment Tari Tengeru

RELEVANTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture (SDG 2). The Long-term impact is defined as follows:

 1. Reduce malnutrition;
 2. Promote agricultural growth;
 3. Ecologically sustainable food systems.

The following medium-term impact will contribute to this:

 1. Education system (TVET/HE) is of good quality, relevant and accessible (SDG 4);
 2. Partnerships between persons and organisations are inclusive and sustainable (SDG17);

OPDRACHTGEVER

Gefinancierd door de Dutch Ministry of Foreign Affairs en gemanaged door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, project nummer OKP-TZA-10035.

VERZOEKENDE PARTIJ EN PARTNERS

CONSORTIUM PARTNERS Q-POINT

DUUR

Jun 2019 – Maart 2023

Geplaatst in
Getagd met