16 november 2015

Certificering Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nederland

Projectbeschrijving
De financiering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb-2016) zal in 2016 op een andere wijze vormgegeven gaan worden. Collectieven in de vorm van groepen van boeren en andere agrarische grondgebruikers spelen een belangrijke rol in het nieuwe subsidiestelsel; zij zijn eindbegunstigde (en daarmee eindverantwoordelijk) voor de subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de agrarische collectieven gecertificeerd worden. Het certificaat is het bewijs dat elk collectief een professionele werkwijze heeft opgezet en vastgelegd in een eigen kwaliteitshandboek. De collectieven laten in het kwaliteitshandboek zien hoe hun organisatie te werk gaat bij de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016). Het afsluiten van de beheercontracten met de deelnemers van het collectief, de aanpak van controles in het veld (schouw) en de wijze waarop het collectief met eventuele geschillen omgaat zijn voorbeelden van zaken die in het kwaliteitshandboek zijn beschreven.
Q-Point is door Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) benaderd om de kwaliteitshandboeken van de collectieven te beoordelen. Alma Ruting heeft samen met 4 andere professionals uit het agrarisch natuurbeheer de collectieven bezocht en de handboeken beoordeeld, waarna alle veertig collectieven hun certificaat Collectief Agrarisch Natuurbeheer hebben ontvangen.

Wilt u meer weten over het agrarisch natuurbeheer, klik dan op een van de links:
www.portaalnatuurenlandschap.nl
http://scan-collectieven.nl/content/wat-doet-scan

Opdrachtgever
Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

Duur
2015 – 2017

Foto bovenaan de pagina
Jonge kieviten – bron Agrarisch Collectief De Hollandse Venen.

Geplaatst in