28 september 2016

Curriculumontwikkeling voor de tuinbouw en zuivelsector in Kenia (KEN124)

Kenia

Projectbeschrijving
In november 2011 is Q-Point een vier jaar durend Nuffic project gestart met Bukura College (BAC) in Kenia. In dit project wordt aandacht besteed aan verbetering van het landbouwonderwijs met de focus op tuinbouw en zuivel, waarbij gekeken wordt naar de behoeften van de markt. Uiteindelijk moet dit een bijdrage leveren aan een versterking van voedselzekerheid en de commercialisering van de landbouwsector in Kenia.
Tot nu toe zijn er twee trainingsprogramma’s herzien en is een nieuw ketenmanagementprogramma ontwikkeld. Daarnaast zijn medewerkers van BAC getraind op leiderschapsvaardigheden, kwaliteitsmanagement (ISO certificering), gender en ondernemerschap.

Opdrachtgever
Nuffic/Niche/KEN124

Project partners
HAS Den Bosch, Radboud Universiteit Nijmegen, DLV Plant, Egerton University

Duur 
2011 – 2016

Nieuwsbrieven
Newsletter 5 KEN 124 Sep 2016
Newsletter 4 KEN 124 May 2015
Newsletter 3 KEN 124 Jul 2014
Newsletter 2 KEN 124 Nov 2013
Newsletter 1 KEN 124 Nov 2012

Proj-1507-KEN124-bb-inspection-corn-sillage
Inspectie van maisopslag tijdens bedrijfsbezoek.

Foto bovenaan de pagina
Bedrijfsbezoek aan boerderij.

Geplaatst in