20 december 2016

Duurzame aardappelketen in Rwanda (RWA185)

Rwanda

Projectbeschrijving
Samen met de Universiteit van Rwanda is Q-Point in 2014 in opdracht van Nuffic een traject ingegaan, gericht op de ontwikkeling van een duurzame aardappelketen in Rwanda. Aardappel is een belangrijk gewas in het kader van voedselzekerheid in Rwanda.
De doelstelling van het project is dat CAVM/Busogocampus bij kan dragen aan een duurzaam voedselzekerheidssysteem in Rwanda door een verhoogde productiviteit van de aardappelteelt en het ontwikkelen van toegevoegdewaardeconcepten voor aardappelen (o.a. verwerking, verpakking, etc.).

In het project wordt de staf van de universiteit getraind zowel op teelttechnische aspecten, aardappelverwerking en processing als op het gebied van didactische vaardigheden en managementvaardigheden.

Opdrachtgever
Nuffic/Niche (RWA/185)

Partners
HAS Hogeschool, DLV Plant BV, Pretoria Universiteit in Zuid Afrika en Egerton Universiteit in Kenia

Duur
2014 – 2018

Nieuwsbrieven

Newsletter 4 RWA185 May 2020
Newsletter 3 RWA185 Sep 2017
Newsletter 2 RWA185 Dec 2016
Newsletter 1 RWA185 Dec 2015

Foto bovenaan de pagina
De training is zowel theoretisch als praktisch: bezoek van de studenten aan aardappelveld. 

Geplaatst in