21 april 2022

Engineering en overstromingsrisico’s door een genderlens (OKP-TMT.21/00183)

BANGLADESH

De Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) speelt een cruciale rol in het ingenieursonderwijs in Bangladesh. Zij biedt kwalitatief hoogstaand onderzoek en onderwijs aan meer dan 10.000 bachelor- en masterstudenten in vijf faculteiten, die uitmuntende ingenieurs en planners voortbrengen die zowel in Bangladesh als daarbuiten met succes kunnen werken. BUET richtte het Institute of Water and Flood Management (IWFM) op, dat zich focust op interdisciplinair onderzoek, postdoctoraal onderwijs en capaciteitsontwikkeling op het gebied van water- en overstromingsbeheer.

BUET EN IWFM

Het algemene doel van de BUET is bij te dragen tot de nationale beleidsvorming op het gebied van techniek en technologie en aldus de sociaal-economische ontwikkeling van Bangladesh te bevorderen.
Het doel van BUET en IWFM is professionals op het gebied van waterbeheer te ontwikkelen en deskundige adviesdiensten te verlenen. De belangrijkste missie van het IWFM is het bevorderen van geïntegreerd waterbeheer door het genereren en delen van kennis en expertise via fundamenteel en toegepast onderzoek, in samenwerking met andere organisaties.

GENDERKLOOF

In Bangladesh bestaat nog steeds ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, die tot uiting komt in het aantal inschrijvingen in het (hoger) onderwijs. BUET is zich ervan bewust dat sociaal-culturele waarden een belemmering kunnen vormen voor de gelijkheid van mannen en vrouwen in het onderwijs. De BUET wil de gelijkheid van mannen en vrouwen bevorderen door vrouwen aan te moedigen een loopbaan als ingenieur te kiezen en door anderen het goede voorbeeld te geven door sociale perspectieven in hun opleiding op te nemen. Het overbruggen van disciplines is bijzonder belangrijk op een gebied als overstromingsrisicobeheer, waar beleidsbeslissingen vaak gebaseerd zijn op vrij technische analyses die niet veel aandacht besteden aan de specifieke kwetsbaarheden die op plaatselijk niveau in gemeenschappen bestaan. Hoewel zowel vrouwen als mannen worden getroffen door overstromingsrampen, komt de last van het omgaan met overstromingsrisico’s als gevolg van traditionele rolpatronen vaak op de schouders van vrouwen terecht.

AANPAK

Daarom richt dit project zich op verschillende gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, zoals:

  • Vergroting van de participatie van vrouwen in technische functies en verbetering van hun vaardigheden voor de arbeidsmarkt;
  • Bewustmaking van het personeel en de studenten van het IWFM van de implicaties van genderrollen voor de keuzes, kansen en kwetsbaarheden van mensen, met name wat betreft het nastreven van een ingenieursloopbaan en de gevolgen van overstromingen en andere rampen;
  • Opleiding van het personeel inzake het verstrekken van praktische kennis (bv. casestudies, gebruik van relevante software);
  • Het verstrekken van onderwijs dat inclusief is en afgestemd op de behoeften van de water- en voedselzekerheidssector in Bangladesh;

EINDDOEL

Samen met het consortium zorgen voor opleiding met inbegrip van capaciteitsopbouw op het gebied van remote sensing voor overstromingsrisicobeheer en discussies rond het thema gender en overstromingsgerelateerde risico’s. De verworven vaardigheden zijn nuttig voor het bevorderen van gendergelijkheid en voor toekomstig onderzoek en werk in de watersector en daarbuiten.
Op deze manier geeft het IWFM vrouwen meer mogelijkheden voor een carrière als ingenieur en wordt tegelijkertijd een grote sprong voorwaarts gemaakt in de richting van betere beschermingsmaatregelen tegen overstromingen en algemene waterveiligheid, wat essentieel is voor een welvarende toekomst van Bangladesh.

Projectflyer

Projectflyer

KLANT

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme.

PARTNERS OPDRACHTGEVER

Instituut voor Water- en Overstromingsbeheer (IWFM) van de Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET)

CONSORTIUM PARTNERS Q-POINT

HKV consortium
Google Earth Engine (GEE)

DUUR

Augustus 2021 – September 2022

Geplaatst in
Getagd met