14 juni 2022

Genderbewuste leeromgeving en promotie vrouwelijk ondernemerschap (OKP-TMT.21/00180)

WOLAITA SODO

Wolaita Sodo ATVET College is een van de TVET-colleges voor landbouwonderwijs in Ethiopië.

Het college is opgericht in 2001 en heeft de capaciteit om veel leerlingen op te leiden (meer dan 7000) in dierwetenschappen, plantenwetenschappen, beheer van natuurlijke hulpbronnen en heeft 32 hectare aangrenzend land voor praktijk/demonstratiedoeleinden. Het totaal aantal studenten is 2450, waarvan 1164 vrouw.

Wolaita Sodo ATVET streeft ernaar een genderbewuste leeromgeving te creëren, een programma voor de emancipatie van vrouwen en een soepele overgang naar de arbeidsmarkt en zelfstandig ondernemerschap voor de nieuwe generatie agrarische professionals.

GENDERONGELIJKHEID

Armoede, handicaps, geslacht, migratiestatus en taalbarrières zijn enkele van de belangrijkste factoren die schooluitval op alle niveaus in de hand werken. Helaas resulteert dit in een bijzonder hoog percentage voortijdige schoolverlaters onder vrouwelijke studenten, onder meer als gevolg van hun gezinssituatie, huishoudelijke taken en beperkte economische mogelijkheden.

De Covid-19 pandemie heeft de bestaande ongelijkheden alleen maar versterkt en een grotere kloof tussen individuen veroorzaakt, waarvan vrouwen en meisjes onevenredig zwaar worden getroffen door deze crisis, onder meer doordat zij vaker het slachtoffer worden van opportunistische seksuele uitbuiting met bijkomende ziektes en zwangerschappen.

De landbouwsector en het bedrijfsleven worden over het algemeen gezien als carrière voor mannen. Hoewel er vooruitgang is geboekt op het gebied van gendergelijkheid, moet er meer worden gedaan om nieuwe generaties, met name meisjes en vrouwen, te helpen op de arbeidsmarkt.

Aangezien landbouw op het platteland meestal door families wordt bedreven, zijn de culturele taboes en sociale normen er strikter dan in stedelijke gebieden. Er zijn enkele opkomende bedrijven in handen van vrouwen in stedelijke gebieden, maar niet in de landbouwsector. Het is niet gemakkelijk voor meisjes/vrouwen om een eigen bedrijf te beginnen. Dit project richt zich daarom op het ondersteunen van het ATVET-personeel van Wolaita Sodo op het gebied van vaardigheden voor het opzetten van een eigen bedrijf, gekoppeld aan de behoeften van vrouwelijke leerlingen, met als doel de capaciteit van het personeel van Wolaita Sodo te versterken, zodat zij in staat zijn vrouwelijke leerlingen en leden van communities hierin op te leiden en te ondersteunen.

TRAININGS-ONDERWERPEN

Inzet van lokale expertise door samen te werken met YESS Ethiopia. De trainers van YESS Ethiopia brengen vaardigheden in op het gebied van jeugdondernemerschap, life skills-trainingen en kwaliteits-gerelateerde interventies in het onderwijs.

Enkele van de trainingsonderwerpen:

– Diensten voor persoonlijke groei en ontwikkeling, met name gericht op de behoeften van vrouwelijke studenten en afgestudeerden;

– Genderbewuste leeromgeving; actief en engaging (online) lesgeven en mentorschap om te motiveren en te stimuleren;

– Programma voor empowerment van vrouwen, afgestemd op hun behoeften, met aandacht voor leiderschapsvaardigheden, ondernemersvaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden.

Deze TMT stelt Wolaita Sodo ATVET in staat gender en inclusief lesgeven beter aan te pakken. Het project beoogt met name meisjes en vrouwen te ondersteunen in de vorm van vaardigheden, kennis en beste praktijken om het aantal vroegtijdige schoolverlaters aan te pakken en te zorgen voor een soepele overgang naar werk en zelfstandig ondernemerschap.

 

Geplaatst in
Getagd met