19 oktober 2022

Het gebrek aan vaardigheden van opkomende commerciële boeren en verwerkersaanpakken (OKP-TMT+.20/00057)

De aanvragende organisaties

Boland College
Boland bestaat sinds januari 2000 als Boland TVET College. Het college is het resultaat van de fusie van Paarl, Stellenbosch, Strand en Soghne Worcester college, allemaal voormalige technische hogescholen in Zuid-Afrika. Het totale aantal personeelsleden bedraagt 185 (management, docenten, administratie) en Boland biedt certificaat- (1.935 studenten) en diplomaprogramma’s (6.149 studenten) aan. Boland heeft dierlijke productiefaciliteiten voor varkens, pluimvee, runderen, geiten en schapen die worden beheerd door ervaren bedrijfsleiders.
Boland college’s visie: Om de voorkeurs- en inclusieve aanbieder van onderwijs en training in de bredere Boland en Breede Gouritz regio te zijn. Het is de missie van het Boland College om kwaliteitsopleidingen aan te bieden als antwoord op de behoeften aan onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden. Het hoofddoel van het Boland College is om studenten voor te bereiden op de werkplek of als zelfstandige, en daarnaast de kleine boeren en opkomende boerengemeenschap in de grotere regio te bereiken.

Elsenburg College
Het landbouw College Elsenburg werd opgericht in 1898, als eerste in zijn soort in Zuid-Afrika. In 1926 fuseerden Elsenburg College of Agriculture en de Universiteit van Stellenbosch en werd op Elsenburg een tweejarige diplomacursus aangeboden, met als hoofddoel de opleiding van toekomstige agrarische young professionals.
De missie van Elsenburg is het bevorderen van een gedegen, geïntegreerde management- en vaardigheidsopleiding in de landbouw met geavanceerde specialisatie in gebiedsspecifieke gebieden op basis van de behoeften van de industrie en de samenleving.
Elsenburg maakt deel uit van het Department of Agriculture Western Cape. Onderzoek en plattelandsontwikkeling zijn twee programma’s binnen het departement. Elsenburg telt in totaal 93 personeelsleden. Elsenburg beschikt over kassen die worden gebruikt voor de praktische opleiding van hun studenten.

Zuid-Afrika – achtergrond van het project

Naast de snelle enomonische groei en ontwikkeling worstelt Zuid-Afrika met verschillende uitdagingen op het gebied van landbouwontwikkeling. Voor dit project werden, volgens de focuspunten van het land, twee sustainable development goals (SDG’s) gekozen om aan te werken: bijdragen aan het beëindigen van honger (SDG 2) en het beëindigen van armoede in alle vormen (SDG 1). Dit om bij te dragen aan de volgende langetermijneffecten:
Bevordering van landbouwgroei: Zuid-Afrika’s doelstelling voor landbouwgroei is vastgesteld op 6% per jaar. Verbeterde vaardigheden en arbeidsproductiviteit zijn cruciaal om dit doel te bereiken. Het belangrijkste gebied hiervoor is de Westkaap. Dit is de belangrijkste landbouwexporteur en is een belangrijke economie in de provincie. De sector biedt werk aan ongeveer 180.000 werknemers en de agro-industrie voegt nog eens 126.000 banen toe aan de economie (15% van de provinciale beroepsbevolking). Het project ondersteunt op vaardigheden gebaseerde opleiding van deze beroepsbevolking, wat leidt tot inclusieve groei in de landbouw.
Ecologisch duurzame voedselsystemen creëren: De door de klimaatverandering veroorzaakte variabiliteit en verminderde neerslagpatronen vereisen een drastische vermindering van het totale watergebruik in de landbouw (tot 40%). Daartoe is een efficiënter watergebruik door verbeterde technologieën en kennissystemen nodig. Dit wordt de belangrijkste ecologische focus van het project: een beter opgeleide beroepsbevolking op A-TVET-niveau, met gebruikmaking van beste praktijken uit de West-Kaap, om bij te dragen tot een landelijke duurzame productie.
Vermindering van ondervoeding: Verbeterde landbouwproductie en productiviteit, als gevolg van geschoolde A-TVET afgestudeerden, verbetert de toegang tot en betaalbaarheid van voedsel. Meer werkgelegenheid voor geschoolde leden van kansarme groepen zal een belangrijke secundaire bijdrage leveren aan de verbetering van de voedselzekerheid en de vermindering van ondervoeding.

 

Trainingsbehoefte en projectdoelstelling:

Als onderdeel van ons vorige project (OKP-SAF-10023) werden een evaluatie van de arbeidsmarktbehoeften en curriculumbeoordelingen uitgevoerd om de behoeften en tekortkomingen van Boland en Elsenburg vast te stellen. Als gevolg daarvan richt dit project zich ook op inspanningen voor capaciteitsopbouw op het gebied van online leren, waarmee Elsenburg en Boland in januari 2021 zijn gestart in de vorm van een eerste online cursus.

Op het gebied van tuinbouw en landbouwproductie zijn de volgende behoeften vastgesteld:

 • Vaardigheden inzake bedrijfsbeheer en gewasproductie;
 • Vaardigheden op het gebied van kwaliteitsnormen en certificering;
 • Vaardigheden op het gebied van financiën en risicobeoordeling;
 • Verdere ontwikkeling van vaardigheden via externe korte cursussen van hoge kwaliteit;
 • Digitalisering (gegevensverzameling, monitoringsystemen, ICT) & technische vaardigheden;
 • Gewasbescherming en Integrated Pest Management;
 • Beheer en technieken na de oogst;
 • Teelt van gewassen onder omstandigheden van watertekort / slechte waterkwaliteit;
 • Bodem-, water-, irrigatie- en bemestingsmethoden, monitoring en beheer;
 • Verwerking-gerelateerde onderwerpen, bv.: inclusief beheer van de waardeketen (en koelketen), value addition en exportmarketing.

Voor dit TMT+ opleidingsproject werken MSM, Q-Point, Stellenbosch University, Boland en Elsenburg College samen op vijf belangrijke gebieden volgens de triple helix benadering (samenwerking van de publieke, private en onderwijssector):

 1. Ontwikkeling van de beroepsstandaard
 2. Afstemming op de behoeften aan vaardigheden van de industrie
 3. Invoering van het duale systeem en het leerlingwezen
 4. Aandacht voor gender, jongeren en gemarginaliseerde groepen en de praktijk
 5. Opzetten van praktische digitaal-ondersteunende structuren.

Diensten verleend door Q-Point:

Project-coordinatie en verstrekking van opleiding en expertise voor onderwijsprogramma’s die op universitair niveau worden onderwezen. Dit omvat praktijkgerichte vaardigheden en opleiding voor opkomende en kleine boeren en komt zowel Boland en Elsenburg als de landbouwsector ten goede door verhandelbare en vaardige studenten voort te brengen, wat cruciaal is om bij te dragen aan de landbouwsector.

De nadruk op de agro-industrie, waarbij de opleiding ook rechtstreeks betrekking heeft op opkomende en kleine boeren. De training pakt het gebrek aan vaardigheden van opkomende commerciële en kleinschalige boeren aan.

Training participants at work

Training participants at work

Farm visit

Farm visit

Boland greenhouse

Boland greenhouse

OPDRACHTEVER

Gefund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en gemanaged door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer OKP-TMT+.20/00057, OKP-ZAF-20031.

VERZOEKENDE PARTIJ EN PARTNERS

CONSORTIUM PARTNERS Q-POINT

DURATION

Oct 2020 – dec 2022

 

Geplaatst in
Getagd met