7 juli 2017

Levensmiddelentechnologie en watermanagement (MOZ150)

Mozambique

Projectbeschrijving
In november 2012 is Q-Point een vierjarig Nufficproject gestart samen met het Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG) in Mozambique. Het project moet bijdragen aan de verbetering van de voedselzekerheid en stimulering van de economische groei in Mozambique door versterking van het HBO-onderwijs. Dit project streeft naar de versterking van de capaciteit van ISPG om beter landbouwonderwijs, onderzoek en toegepast onderzoek te leveren. De arbeidsmarkt heeft vooral behoefte aan een goede opleiding op het gebied van voedselverwerking en levensmiddelentechnologie en hydrologie en watermanagement. Door dit project te doen verwacht het instituut dat ISPG beter in staat is om, door het aanbieden van gekwalificeerde professionals voor de markt, bij te dragen aan de voedselzekerheid en de economische groei in Mozambique.

Opdrachtgever
Nuffic/Niche (MOZ150)

Projectpartners
CBE International, IPC Groene Ruimte, Aquator Groene Ruimte BV, Universiteit van de Vrystaat (Zuid Afrika) en Egerton University (Kenia)

Duur
2012 – 2016

Nieuwsbrieven
Newsletter 4 MOZ150 Jul 2017
Newsletter 3 MOZ150 May 2016
Newsletter 2 MOZ150 Feb 2015
Newsletter 1 MOZ150 Feb 2014

Foto bovenaan de pagina
Labour market needs assessment; het maken van worst.

Geplaatst in