1 december 2016

Onderzoek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de bakkerijsector

Projectbeschrijving
Bakkerij Tom van Otterloo is, samen met Q-Point,  aan de slag gegaan met MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). De MVO-Prestatieladder is gebruikt om te inventariseren wat de status van MVO binnen Bakkerij Tom van Otterloo op dat moment was. Naar aanleiding van de analyse die is uitgevoerd met de MVO-Prestatieladder, zijn MVO-doelen geformuleerd. Deze doelen zijn opgenomen in het MVO-beleid.

Opdrachtgever
Bakkerij Tom van Otterloo

Duur
2011

Geplaatst in