16 juni 2021

SQIL Georgia GeoGAP Verbetering voedselveiligheid en -kwaliteit (GFP-2020-PROC-0029)

GEORGIË

PROJECTOMSCHRIJVING

Land O’Lakes Venture37 leidt een innovatief, vraaggestuurd Food for Progress Safety and Quality Investment in Livestock (SQIL) project. Het doel is de voedselveiligheid en -kwaliteit in de waardeketens van zuivel en rundvlees in de Republiek Georgië te verbeteren.

Als resultaat zullen verliezen verminderen en voedselveiligheid en voedselkwaliteit verbeteren. Het concurrentievermogen, de productiviteit en de handel binnen de Georgische zuivel- en rundvleesmarktsystemen worden daarmee gestimuleerd.

Het SQIL-project en Georgian Farmers’Association (GFA) tonen het belang en de noodzaak aan van het promoten en implementeren van goede landbouwpraktijken binnen de Georgische agribusiness, die het lokale en exportconcurrentievermogen van zuivel- en rundvleesproducten zullen verbeteren. Een ander punt  van aandacht is een verbeterde weerbaarheid bij klimaatverandering.

In dit project werkt Q-Point samen met Land O’Lakes Venture 37, de Georgian Farmers’ Association, Georgian Dairy en Dairy Georgia.

GLOBALG.A.P./GEOGAP

GLOBALG.A.P. is de toonaangevende internationale industriestandaard voor primaire landbouwproductie en is de langetermijndoelstelling voor Georgische producenten. Een eerste haalbare stap om aan deze norm te voldoen is het updaten en implementeren van een GeoGAP-schema, gebaseerd op de checklist en General Rules and Control Points and Compliance Criteria (GPCC) van GLOBALG.AP, evenals het actualiseren van de Georgische nationale regelgeving in verband met de implementatie van Goede Landbouwpraktijken (Good Agricultural Practices – GAP).

WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DIT PROJECT?

  1. De capaciteit vergroten van de Georgian Farmers’ Association (GFA) en mogelijk aanvullende sectorverenigingen, om GeoGAP-coaching en adviesdiensten te leveren aan boeren.
  2. De rollen en verantwoordelijkheden van de Georgian Farmers’ Association en andere sectorverenigingen bij de levering van deze diensten vast te stellen.
  3. De bestaande GeoGAP-standaard voor zuivel en rundvlees updaten (indien van toepassing), gebaseerd op de GLOBALG.A.P.-checklists en CPCC’s met daarin opgenomen relevante Georgische nationale voorschriften.
  4. Het opbouwen van de capaciteit van de certificerende instantie, om boeren in GeoGAP te certificeren: GFA en aangesloten personeel trainen in GLOBALG.A.P. en GeoGAP voor zuivel en rundvlees en capaciteitsopbouw bij de certificerende instelling.
Georgië koeienstal

Georgië koeienstal

HOE WILLEN WE DAT BEREIKEN?

SQIL wordt geïmplementeerd door gerichte faciliterende interventies, die ondernemers die bereid zijn competitiever te worden binnen de zuivel- en rundvleesmarktsystemen, kunnen identificeren. SQIL-initiatieven weerspiegelen ook de bereidheid kansen voor vrouwen en jongeren te vergroten.

KLIK HIER VOOR EEN KORTE VIDEO OVER GEOGAP EN HET EERSTE GECERTIFICEERDE AGRARISCHE BEDRIJF

KLIK HIER VOOR NIEUWS

Geplaatst in
Getagd met