16 augustus 2021

Versterking van genderresponsieve training, onderzoek en voorlichting in Manica (OKP-TMT-.21/00079)

Q-Point implementeert een trainingsreeks voor medewerkers van het Institute of Agricultural Research (IIAM) en Instituto Agrário de Chimoio (IAC) gericht op het toepassen van tools en vaardigheden, met de bedoeling gender op te nemen in onderzoek en onderwijs.

LEREN DOOR TE DOEN

De focus ligt vooral op leren door te doen, door actieve deelname van de deelnemers tijdens de training. Hiervoor maken we gebruik van workshops (taken), groepswerk en discussies, en na het oefenen met de verschillende tools en frameworks voeren we praktisch werk uit in de community.

De op maat gemaakte training is ontworpen om institutionele capaciteit op te bouwen om genderrealiteiten binnen instellingen en diensten te herkennen en aan te pakken. We verliezen de coronapandemie, die de meest kwetsbaren in de provincie Manica treft, niet uit het oog.

INHOUD VAN DE TRAINING

De trainingsreeks begint met het opbouwen van consensus over waarom genderdynamiek belangrijk is bij besluitvorming, communicatie, betrokkenheid van belanghebbenden en het ontwerp en de implementatie van interventies, evenals genderrollen, genderidentiteit, genderrelaties en geïnstitutionaliseerde gendernormen die van invloed zijn op hoe een interventie werkt, voor wie, onder welke omstandigheden, waarom en de mate van impact.

Identificatie toegang en controle bronnen

VOEDINGSAANPAK

De nadruk in de training zal liggen op een integrale voedingsaanpak en het vergroten van economische kansen voor kwetsbare groepen. Gendergelijkheid is belangrijk voor voedingsresultaten, aangezien internationaal bewijs duidelijk aantoont dat empowerment van vrouwen centraal staat bij het aanpakken van ondervoeding. We richten ons ook op het vastleggen van gendergevoelige gegevens, prioriteringstools, managementbetrokkenheid en werkplannen voor genderactie.

Als onderdeel van hun onderwijs- en trainingsprogramma’s willen beide instellingen vaardigheidstrainingen en landbouwverbeteringsprojecten met plattelandsvrouwen ondersteunen.

OPDRACHTGEVER

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer OKP-TMT-.21/00079.

VERZOEKENDE PARTIJ EN PARTNERS

  • Institute of Agricultural Research (IIAM), Centro Zonal Central (CZC) (lead)
  • Instituto Agrário de Chimoio (IAC)

CONSORTIUMPARTNERS Q-POINT

DUUR

April 2021 – maart 2022

Geplaatst in
Getagd met