8 september 2015

Reductie van de administratieve lasten voor de tuinbouwketen

Kosovo

Projectbeschrijving
Q-Point B.V. is hoofdaannemer voor een Wereldbank/IFC- project in Kosovo met als doelstelling oplossingen aan te dragen om de administratieve lasten voor het tuinbouwbedrijfsleven te verminderen en deze meer in lijn te brengen met de EU.

Het IFC-project sluit aan bij de doelstellingen van de regering om het land aantrekkelijker te maken voor binnenlandse en buitenlandse investeerders. Een onderdeel hiervan is dus vermindering van de administratieve kosten voor bedrijven en daarmee verbetering van het concurrentievermogen van de Kosovaarse economie. Het invoeren van een nationaal e-register van alle vergunningen en licenties zorgt voor veel meer transparantie en efficiency en leidt uiteindelijk tot kostenreductie.

Opdrachtgever
Wereldbank/IFC

Duur
2015/2016

Foto bovenaan de pagina
Mark Bos, adviseur Q-Point, op bezoek bij het Ministery in Kosovo.

Geplaatst in