18 augustus 2022

ToT gender mainstreaming in education and entrepreneurship for sustainable development (OKP-TMT.21/00143)

The Forum for African Women Educationalists (FAWE)

Het Forum for African Women Educationalists (FAWE) is een Oost-Afrikaanse non-profit ledenorganisatie, welke in 34 landen in Afrika ten zuiden van de Sahara actief is om onderwijs voor meisjes en vrouwen te bevorderen. De organisatie werd opgericht in 1992 en heeft haar hoofdkantoor in Nairobi (Kenia). De visie, missie en doelstelling zijn gericht op kwaliteitsonderwijs voor meisjes en vrouwen. FAWE Rwanda werd in 1997 opgericht door een groep Rwandese vrouwen die als gemeenschappelijk doel hadden het land op te bouwen en de nationale ontwikkeling te bevorderen door onderwijs voor meisjes en vrouwen toegankelijker en beter te maken. Sinds de oprichting is FAWE Rwanda uitgegroeid tot een gerenommeerde partner en steunpunt voor onderwijs voor vrouwen in Rwanda. FAWE heeft samengewerkt met verschillende internationale, regionale en nationale organisaties die zich richten op het veranderen van het genderlandschap en de houding ten opzichte van onderwijs voor meisjes in Rwanda, waaronder de Rwanda Education Board, UNICEF en UNESCO.

De belangrijkste aandachtsgebieden van FAWE:

  • Het verstrekken van studiebeurzen;
  • Belangenbehartiging: voorvechter en pionier met initiatieven die bijdragen aan de verschuiving in de publieke opinie ten aanzien van onderwijs voor meisjes en een verbeterde positieve omgeving voor meisjes op school;
  • Empowerment van meisjes: door buitenschoolse programma’s, loopbaanbegeleiding, mentorschap en een alumniprogramma.

Hoewel er grote vooruitgang is geboekt met het bereiken van gendergelijkheid in Rwanda, moet er meer worden gedaan om de nieuwe generaties, vooral meisjes en vrouwen, uit te rusten met de vaardigheden om in de realiteit van morgen te slagen. Armoede, handicap, geslacht, migratiestatus en taalbarrières zijn enkele van de belangrijkste oorzaken van hun uitsluiting van onderwijs op alle niveaus. Helaas heeft de huidige Covid-19-pandemie ertoe geleid dat bestaande ongelijkheden nog dieper zijn verankerd en de kloof tussen anderen nog groter is geworden.

CAPACITY BUILDING

Deze TMT stelt FAWE in staat de participatie en prestaties van vrouwen in het onderwijs en het ondernemerschap te verbeteren en te zorgen voor een stimulerende leer- en talentontwikkelingsomgeving. Dit is in overeenstemming met het streven van FAWE om zich meer te richten op programma’s voor studenten/afgestudeerden op het gebied van ondernemerschap, vrouwelijk leiderschap, het tonen van initiatief en ondersteuning bij de overgang naar de arbeidsmarkt.

Een ander interventiegebied is het doel om meisjes en vrouwen te kunnen ondersteunen in veiligheid en bescherming, vooral omdat de COVID pandemie de kwetsbaren extra kwetsbaar heeft gemaakt.

Na afloop van het project heeft FAWE vaardigheden en netwerken verworven om samen met het bedrijfsleven en de meisjes en mentoren te werken aan impactvolle ondernemersprojecten waarbij vrouwelijke studenten/afgestudeerden kunnen werken aan maatschappelijk relevante projecten en tegelijkertijd hun talenten kunnen ontwikkelen.

GEBODEN SERVICES

Management en personeel van FAWE zijn door het Q-Point consortium met de partners Africa Development Consultant Ltd (ADC) en Gender2Connect op een praktische manier getraind in gender-gerelateerde onderwerpen: gender mainstreaming in onderwijsinstellingen, het schrijven van projectvoorstellen, incubatie en ondernemersvaardigheden voor duurzame ontwikkeling gericht op FAWE meisjes en afgestudeerden.

De FAWE-medewerkers, alumni en mentoren zijn getraind in bovengenoemde onderwerpen en in projectacquisitievaardigheden, zodat ze meer klanten en fondsen kunnen werven om meer programma’s op onderwijsinstellingen te kunnen faciliteren.

Als Q-Point boden we vaardigheidstraining aan in de vorm van drie werkpakketten volgens de Training of Trainers (ToT) aanpak met de nadruk op leren door te doen:

  • Werkpakket 1: Gendermainstreaming in onderwijsinstellingen;
  • Werkpakket 2: Incubatie en ondernemersvaardigheden voor duurzame ontwikkeling, gericht op meisjes en afgestudeerden van FAWE;
  • Werkpakket 3: Vaardigheden voor het schrijven van voorstellen.

 

Students in laboratory

Studenten in laboratorium

 

Participants during training

Deelnemers tijdens de training

CLIENT

Funded by the Dutch Ministry of Foreign Affairs and managed by Nuffic, as part of the Orange Knowledge Programme, project number OKP-TMT.21/00143.

REQUESTING PARTY AND PARTNERS

CONSORTIUM PARTNERS Q-POINT

DURATION

June 2021 – March 2022

Geplaatst in
Getagd met