3 juli 2016

Varkens- en pluimveewaardeketen (RWA173)

Rwanda

Projectbeschrijving
In 2013 is Q-Point een vier jaar durend Nufficproject gestart in Rwanda: “Sociaal economische verbetering door middel van een geïntegreerd gewas- en veehouderijsysteembenadering (ICLS)”.
De algemene projectdoelstelling is als volgt geformuleerd: Het bijdragen aan voedselzekerheid in Rwanda door capaciteitsopbouw in geïntegreerde en duurzame dierenvoeding van biggen, pluimvee en de veehouderijsector. Veehouderij is in Rwanda onderontwikkeld. De veehouderij wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en een “pastoraal karakter” en een lage productiviteit zowel in de zuivel- en varkenshouderij- als pluimveesector.

Met een snelgroeiende bevolking neemt de vraag naar vlees en eiwitten toe, vooral onder de opkomende middenklasse, een marktkans voor veehouders in Rwanda.

Het project richt zich vooral op de meer praktische vaardigheden van studenten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de dierlijke sector in Rwanda, o.a. door versterking van de trainingsfaciliteiten zowel voor varkens- als pluimveeproductie. Daarnaast worden korte cursussen ontwikkeld, gericht op boerderijmanagement en diervoeding en wordt er zowel in het onderwijs als in de sector rekening gehouden met de genderaspecten

Opdrachtgever
Nuffic/Niche (RWA/173)

Partners
DLV Dier, HAS Hogeschool, Gierton University in Kenia en het adviesbureau WEACS Ltd. uit Rwanda

Duur
2012 – 2017

Nieuwsbrieven
Newsletter 3 RWA173 Jul 2016
Newsletter 2 RWA173 Sep 2015
Newsletter 1 RWA173 Jun 2014

Publicaties
http://internationalscholarsjournals.org
http://www.academicjournals.org/journal
http://www.academicjournals.org/journal/IJLP
http://www.ejmanager.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles

Foto bovenaan de pagina
Workshop ‘Making money with livestock’ van Harm Wientjes.

Geplaatst in