7 januari 2021

VERBETERING VOEDSELPRODUCTIE EN VOEDSELZEKERHEID MOZAMBIQUE – OKP-MOZ-10062

Mozambique

PROJECTDOEL

Het doel van dit project is om een Centrum voor Innovatie en Resource-Smart Green Technologies in Manica (Chimoio) op te zetten, gekoppeld aan ISPM (meer info op https://www.facebook.com/ispmanica/ (linkname ISPM’s Facebook-pagina). Via het mentorschapsprogramma helpt het project studenten die een bedrijf willen starten, bijvoorbeeld om verbinding te maken met boeren en dienstverleners die kennis, vaardigheden en praktijken delen.

Een hoofdgroep boeren, verbonden aan het centrum voor innovatie, wordt opgeleid en zal op hun beurt collega-boeren trainen in het gebruik maken van groene praktijken met slimme bronnen en duurzame bedrijfsmodellen. Extensiewerkers worden opgeleid in praktische vaardigheden.

Technisch en beroepsonderwijs, hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen en partners in de publieke en particuliere sector zullen zich gezamenlijk inzetten om het delen van innovaties, kennis en vaardigheid te vergemakkelijken op basis van demonstraties met betrekking tot de voordelen van groene technologie met slimme bronnen voor verschillende klantsegmenten, uitwisseling van beste praktijken, uitwisseling van hulpbronnen, gezamenlijke programma’s en verbeterde toegang voor jongeren en kleine boeren tot vaardighedentrainingen en verbeterde werkgelegenheid.

MODELBOERDERIJEN

De modelboerderijen en na-oogsttechnologieën die bij ISPM moeten worden opgezet, zullen zich richten op verschillende klantsegmenten, van low-tech innovatieve slimme hulpbronnen met  groene technologieën en praktijken tot meer geavanceerde investeringen in een kas en gecontroleerde teeltpraktijken en de voordelen daarvan.

Naar aanleiding van goede praktijken (good practices) in Kenia, Ghana en Ethiopië, zullen landbouwpercelen worden toegewezen aan studenten van ISPM, IMTPAC en MKB/kleine boeren om de geleerde lessen op hun eigen experimentele stuk grond toe te passen voor hun incubatieprojecten als onderdeel van de curricula.

GENDERBEWUSTE OMGEVING

Programma’s voor vrouwelijk talent bij partnerinstellingen ISPM, IMTPAC en IIAM maken deel uit van het beleid en de proceduresom een omgeving te waarborgen die genderbewust is.

MEER GEDETAILLEERDE INFORMATIE

  • Vraaggedreven agrarische onderwijsverbeteringen en capaciteitsopbouw. Het doel is de ontwikkeling van vaardigheden, het zelfstandig ondernemerschap te verbeteren en de voordelen van hulpbronnen m.b.t. slimme groene technologieën aan te tonen met behulp van cijfers.
  • Integratie van probleemoplossende activiteiten om de landbouwopbrengsten en de verbinding met de markt te verbeteren. Tegelijkertijd wordt de aanpak van het voedselsysteem (sociaal-economische, milieu- en voedselzekerheidsaspecten) beschouwd, als onderdeel van het onderwijs en de opleiding.
  • Praktische educatieve activiteiten, zoals incubatieprojecten, als onderdeel van curricula.
  • Modelboerderijen/demonstraties als een belangrijk instrument om te leren van toegepaste slimme groene hulpbronnen en technologieën.
  • Carrièrebegeleiding als verantwoordelijkheid voor de opleidingsinstellingen.
  • Beste praktijken delen tussen de betrokken organisaties.
  • Alle ontwikkeling en opleiding in nauwe samenwerking met de particuliere sector, zowel op productie- als op input-, verwerkings- en marketingniveau.
  • Agrarische opleidingsprogramma’s en onderzoek als onderdeel van het programma.

Q-Point en ISPM werkten eerder al samen, zie voor meer informatie: Levensmiddelen- en biotechnologie.

Client

Nuffic Orange Knowledge Programme OKP-MOZ-10062

Projectpartners Mozambique

Instituto Superior Politécnico de Manica (ISPM), Instituto de investigação Agrária de Moçambique (IIAM), Instituto Médio Técnico-Profissional Agrário de Chimoio (IAC)

Projectpartners Europa

Maastricht School of Management, Q-Point B.V., Polytechnic Institute of Bragança (IPB), Universiteit van Lissabon – School of Agriculture (ISA), Citaverde Bedrijfsopleidingen, CESO Consultancy, Delphy B.V.

Duur

Januari 2020 – december 2021

Geplaatst in
Getagd met