26 januari 2017

Versterking tuinbouwcoöperaties in Rwanda – training en coaching

Projectbeschrijving
In opdracht van IFC voert Q-Point in samenwerking met haar lokale partner ADC een project uit om 27 tuinbouwcoöperaties te trainen en coachen, met als doel de markt- en economische positie van deze coöperaties te verbeteren.

Er wordt gekeken naar de bedrijfsvoering en organisatie van de coöperaties, maar ook hoe de dienstverlening van de coöperaties aan hun leden verbeterd kan worden.

Opdrachtgever
IFC

Partner
Q-Point
ADC

Duur
2017 – 2018

Geplaatst in