Toekomstgericht ondernemerschap

Categorie
AGF-, sierteelt-, boomkwekerij-, bloembollen-, vis-, vlees,- en zuivelsector.

Doel
Aan de hand van concrete voorbeelden en excursies ondernemers prikkelen om toekomstgericht te ondernemen.

Voor wie
Ondernemers, producenten, handelaren.

Inhoud
In deze training gaan we aan de hand van concrete voorbeelden en excursies ondernemers prikkelen om toekomstgericht te ondernemen. We zullen stil staan wat dit begrip inhoudt en hoe hier vorm aan gegeven kan worden. De cursus start met een excursie aan een supermarkt, er zullen gesprekken met afnemers plaats vinden en er vindt een excursie plaats naar een ‘voorbeeld’bedrijf. Ook hoort u ervaringen van MKB-ondernemingen en vooral hoe ze inspelen op veranderende situaties door middel van een zogeheten ondernemersstaf.

Opzet
2 aaneengesloten dagen. (inclusief lunch).

Certificaat
Bij volledige deelname aan de training ontvangt u een certificaat.

Prijs
Deze cursus wordt op maat gemaakt als een groep (minimaal 6 personen) zich aanmeldt.

Locatie
Q-Point Wageningen.

Geplaatst in