Privacystatement

Q-Point B.V., gevestigd aan Agro Business Park 71, 6708 PV Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.q-point-bv.nl
info@q-point-bv.nl
Agro Business Park 71
6708 PV Wageningen
+31 317 49 15 81

Persoonsgegevens die wij verwerken
Q-Point B.V. verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters/voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Functienaam
 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon bedrijf
 • Adresgegevens woon-/vestigingsplaats
 • Adresgegevens factuur-/postadres
 • Telefoonnummer (mobiel en vast)
 • E-mailadres
 • IP-adres/internetadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door u voor een training aan te melden op deze website, in correspondentie en telefonisch.
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Q-Point B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling af te handelen
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om uw sollicitatie/stageverzoeken af te handelen
 • Om uw certificaat voor uw training te produceren en te borgen dat in de toekomst nagekeken kan worden of u een certificaat heeft ontvangen
 • Om trainingen die wij hebben gegeven te evalueren

Q-Point B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of gegevens voor een personeelsdossier/loonstrook.

Geautomatiseerde besluitvorming
Q-Point B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Q-Point B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Q-Point B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Q-Point hanteert de wettelijke termijnen, zoals de Belastingwet volgens welke bepaalde bescheiden 7 jaar moeten worden bewaard en de Loonbelastingwet, volgens welke bijvoorbeeld de kopie identiteitsbewijs van personeel tot 5 jaar na einde dienstverband moet worden bewaard. Daarnaast hanteert Q-Point de volgende bewaartermijnen:

Duur
Sollicitatie-/stageverzoek-bescheiden Tot 4 weken na afhandeling vacature
Certificaten van cursisten Maximaal 5 jaar, verloren certificaten kunnen op deze manier gedupliceerd worden
Evaluatieformulieren Maximaal 3 jaar, om de voortgang binnen het Kwaliteitsmanagementsysteem te monitoren.
Identificatiebewijsgegevens externen Gedurende het reisjaar, tenzij verwacht wordt dat in een volgend jaar weer voor Q-Point wordt gereisd
Mailadressen in mailingbestand Q-Point houdt een mailbestand bij van factuurrelaties en ontvangers die toestemming hebben gegeven voor een mailing. Uitschrijven kan eenvoudig via de afmeldlink die in de mailing staat.
Personeelsdossiers 2 jaar na einde dienstverband, tenzij er andere wettelijke eisen liggen
Projectcurriculumvitae en certificaten/diploma’s adviseurs Zo lang adviseurs werkzaam zijn voor Q-Point en deze gegevens regelmatig moeten worden getoond

Delen van persoonsgegevens met derden
Q-Point B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Q-Point B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Q-Point B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@q-point-bv.nl.