MVO, Duurzaamheid en Milieu

MVO staat voor een duurzame bedrijfsvoering, rekening houdend met bijvoorbeeld de economische en maatschappelijke effecten in de ruimste zin: wat zijn de effecten voor stakeholders zoals personeel en klanten.

Binnen MVO worden bewuste keuzes gemaakt om een evenwichtige verdeling te verkrijgen tussen people, planet en profit (PPP). Belangrijke normen van dit moment zijn de ISO 26000 en de MVO-Prestatieladder, maar ook de CO2-Prestatieladder is een belangrijk instrument.

Bedrijven worden zich steeds bewuster van het feit dat de maatschappij liever zaken doet met bedrijven die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Q-Point kan u ondersteunen bij de volgende MVO-systemen:

  • Opstellen Zelfverklaring NEN-ISO 26000 op basis van NPR 9026+C1:2012
  • NEN-ISO 26000, Richtlijnen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties
  • MVO-Prestatieladder
  • CO2-Prestatieladder
  • Opstellen MVO-verslag op basis van GRI-richtlijnen
  • SKAL, voor certificering van uw biologisch geproduceerde producten