Q-Scan

Veel bedrijven hebben een kwaliteitsmanagementsysteem zoals ISO 9001 en zijn gecertificeerd vanwege de klantvraag. De vraag aan u als ondernemer is: benut u uw huidige systeem als managementinstrument? Levert het u meer op dan alle energie en inspanning die u ervoor gedaan heeft? Is het meer dan een boek in de kast? Hoe denken de mensen op de werkvloer erover? Wat kan verbeterd worden? Hoe kunt u dit aanpakken?

De ervaring van Q-Point is dat er nog veel meer uit uw kwaliteitssysteem gehaald kan worden. Q- Point heeft hiertoe een speciale Q-Scan ontwikkeld. Met de Q-Scan maakt u gebruik van de aanwezige kennis binnen het bedrijf, om vast te stellen waar zwakke punten zitten binnen het managementsysteem. De Q-Scan levert met weinig inspanning een concreet resultaat op voor de directie en/of kwaliteitsmanager. De Q-Scan geeft u helderheid in processen en de aanpak voor verbetering en zorgt daarmee voor een stevige basis van uw managementsysteem.
Dit geeft u zekerheid en vertrouwen voor de toekomst!