(Kwaliteits)managementsystemen

De borging van de productkwaliteit wordt door uw klanten en door andere partijen in de markt als een vanzelfsprekendheid ervaren. Afnemers vinden het belangrijk dat zij in een vroegtijdig stadium kunnen zien of een organisatie aan de door hun gestelde kwaliteitseisen voldoet en kan blijven voldoen. Daarnaast is het voor uw onderneming van belang de processen binnen uw bedrijf inzichtelijk en beheersbaar te maken en houden. Structurele beheersing van die processen is in het kort de essentie van managementsystemen zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsystemen), ISO 14001 (milieumanagementsystemen) en OHSAS 18001 (arbomanagementsystemen). Deze managementsystemen zijn daarmee perfecte instrumenten om uw organisatie beter te kunnen leiden, faalkosten te verlagen en klanten binnen te halen.

Q-Point ondersteunt u bij het behalen en behouden van certificeringen zoals:
MPS-SQ                          ISO 9001:2015          SA8000
MPS-GAP                        ISO 14001                 CDG
MPS Qualitree               Florimark Trade
MPS Quality GSPP        Florimark GTP

Door de modulaire opbouw van het Q-Pointhandboek zijn de verschillende managementsystemen op eenvoudige wijze samen te voegen. Samen met u doorloopt de adviseur van Q-Point een risicoanalyse, waarbij de kritische aspecten van uw bedrijfsvoering worden geanalyseerd om te komen tot een beheerste procesvoering, waarbij faalkosten zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Door het hanteren van kwaliteitsmanagementsystemen behoudt uw organisatie slagkracht, worden veranderingen tijdig gesignaleerd en kunt u continu verbeteringen aanbrengen in uw bedrijfsvoering en de processen.