Ketenscan

Betere prestaties in de keten staan garant voor het beter bedienen van de consument. Prestatiemeting in de versketen leidt tot inzicht in knelpunten en geeft aan hoe marktpartijen hun prestaties het beste kunnen verbeteren. Op basis van dit gegeven heeft Q-Point een meetinstrument ontwikkeld, de Ketenscan®, dat bedoeld is om samenwerking in de keten te bevorderen en alle betrokken partners concurrentievoordeel te bieden. De ketenscan is uniek, omdat deze een direct verband kan leggen tussen de strategie van de retailer of supermarktorganisatie en de prestaties van andere ketenpartijen.

Waar is een ketenscan goed voor? Een scan levert allereerst inzicht in de ketenprocessen, de onderlinge relaties tussen ketenpartijen en de verschillende strategieën van de bedrijven. De verworven inzichten vormen vervolgens de basis voor een prestatiemeting. Een prestatiemeting legt knelpunten in de keten bloot en geeft daarmee antwoord op de vraag: wat scoort waarom slecht? Met de resultaten in de hand kunnen bedrijven zich doelbewust en gericht inzetten voor versterking van de keten, wat de efficiency van de processen ten goede komt en zal resulteren in kostenbesparingen. Bovendien kunnen de meetresultaten gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe ketenconcepten.