Business incubation en ondernemerschap

Sinds 2014 is Q-Point met succes betrokken bij het opzetten van incubatiecentra verbonden aan kennis- en onderwijsinstellingen. Q-Point begeleidt de instellingen met:

 • de implementatie van de belangrijkste incubatieactiviteiten,
 • het organiseren van workshops voor het ontwikkelen van ideeën,
 • het ondersteunen bij het schrijven van ondernemingsplannen,
 • selectie van kansrijke ideeën en startups,
 • het linken van banken/investeerders/fondsen voor subsidies en startkapitaal
 • het helpen van centra met het opzetten van een netwerk van experts in de particuliere sector voor mentoring en coaching.

Incubatiecentra

Wij leiden toekomstige ondernemers op in ondernemersvaardigheden en commerciële competenties. Een incubatiecentrum is een plaats waar jonge studenten en afgestudeerden, maar ook onderzoekers, veilig aan hun ideeën kunnen werken om pas verworven kennis om te zetten in zakelijke ideeën. Deze ideeën worden start-ups of versnellen de groei en het succes van ondernemingen en spin-offs.

Expertise

Q-Point heeft ervaring opgedaan met bijvoorbeeld:

 • het incubatiecentrum voor Egerton University in Kenia (CoELIB),
 • het incubatiecentrum van de hogeschool ISPG in Mozambique,
 • UR-CAVM in Rwanda,
 • de Universiteit van Pwani in Kenia,
 • Kenya School of Agriculture,
 • de Hawassa University, College of Agriculture, in Ethiopië.

Ondernemerschap

Onderwijsinstellingen ontwikkelen momenteel curricula op basis van de behoeften van de arbeidsmarkt en nemen ondernemerschap op in hun curricula. Studenten moeten ondernemerschap zien als een echte optie na het afstuderen, naast een baan bij een private organisatie of bij de overheid. Om goede ondernemersvaardigheden en competenties te verwerven om succesvol ondernemer te worden, is coaching en mentoring door experts in het veld van essentieel belang voor studenten en startups.

Ondernemerschap verschilt van werken als zelfstandige. Gebruikelijk in ontwikkelingslanden is het kopiëren van reeds bestaande bedrijven (een straat vol met kappers). Ondernemerschap betekent risico’s nemen, waarde creëren voor klanten die wel nodig is, maar nog niet bestaat ​​en gebruik maken van zakelijke kansen.

Het belang van incubation en ondernemerschap voor een land

In ontwikkelingslanden groeit de jonge bevolking snel. Het is een enorme uitdaging voor de regeringen om genoeg banen te creëren om iedereen toegang te geven tot voeding en andere basisvoorwaarden om te kunnen leven.

Het is duidelijk dat niet alleen kennis kan bijdragen aan een beter leven, maar ook vaardigheden en competenties. Een economie van een land zal verder verbeteren in een ondernemende omgeving.