Productintegriteit

Aan de integriteit van producten wordt steeds meer aandacht besteed in de levensmiddelen- en cosmeticasector.

Wat is eigenlijk productintegriteit?

Kort gezegd: de garantie dat het product voldoet aan wat er over is meegedeeld en wat je ervan mag verwachten. Staat op het etiket bijvoorbeeld dat er Arabische gom in zit, dan moet dat er ook inzitten. De gegevens (data) moeten consistent en juist zijn. Ook moet het product voldoen aan wet- en regelgeving.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Q-Point heeft ervaring met het ondersteunen van bedrijven bij productintegriteit en het beoordelen van de bijbehorende risico’s. Zo ondersteunen wij onder andere bij de implementatie  van de Product Integrity Audit (PIA) die ontwikkeld is door Albert Heijn en ISACert. Het doel van de PIA is objectief in kaart te brengen hoe de stand van zaken bij een toeleverancier is. Dit inzicht zorgt voor vergroting van het bewustzijn over frauderisico’s en met dat inzicht kan een hogere productintegriteit behaald worden.

Hoe wordt productintegriteit gewaarborgd?

Er wordt onder andere gekeken naar:

  • Taken en verantwoordelijkheden
  • Doelstellingen
  • Risicobeoordeling
  • Interne controles
  • Risicoprofielen op het gebied van grondstoffen, verpakkingen en leveranciers
  • Meldingsprocedure (klokkenluidersregeling)

Heeft u meer vragen of gaat u met productintegriteit aan de slag?

Laat het ons weten: klik hier.