CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. CO2 staat zowel nationaal als internationaal hoog op de politieke agenda. De overheid stimuleert de initiatieven om de uitstoot van CO2 te reduceren. Bedrijven kunnen bij deelname aan aanbestedingen een gunningsvoordeel hebben als zij in het bezit zijn van een CO2-Prestatieladdercertificaat.

Uitgangspunten van de CO2-Prestatieladder is dat de bedrijven veel eigen initiatief kunnen tonen in CO2 -reducerende maatregelen voor praktische resultaten en door innovatie, maar ook dat er rekening is gehouden met een minimale belasting en belemmering door regels en voorschriften voor de gecertificeerde bedrijven.

De CO2-Prestatieladder heeft als doel bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en het permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.