1 december 2016

Opnemen GMP+ in managementsysteem Vitens

Projectbeschrijving
Vitens is een drinkwaterbedrijf dat voortdurend werkt aan het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater van topkwaliteit voor 5,5 miljoen klanten. Naast het leveren van drinkwater is Vitens constant op zoek naar nieuwe producten. Hierbij wordt veel gekeken naar reststromen. Het op een verantwoorde manier hergebruiken van deze stromen heeft ertoe geleid dat er geleverd kan worden aan de markt voor diervoerders. Om aan deze markt te mogen leveren, dient de voedselveiligheid van dit product gewaarborgd te zijn. Afnemers eisen daarom dat de producten GMP+- gecertificeerd zijn. Q-Point heeft Vitens begeleid bij het onderhouden van een geïmplementeerd en gecertificeerd GMP+-managementsysteem.

Opdrachtgever
Vitens

Duur
2015

Geplaatst in