19 augustus 2021

Audits voor Stichting Certificering SNL

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) geeft subsidie voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer. Deze subsidie geldt voor een periode van zes jaar. Om voor deze SNL-subsidie in aanmerking te komen moeten de aanvragende partijen gecertificeerd zijn.

Na de audit in Friesland is er ook nog tijd om Grutto’s te spotten

CERTIFICERING

Certificering is een verklaring van de provincie waarmee een natuurbeheerder, gebiedscoördinator agrarisch natuurbeheer of (agrarisch) collectief bepaalde kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en administratie garandeert. Hierbij staat vertrouwen in de beheerder centraal: vertrouwen in zijn motivatie en professionaliteit om goed beheer uit te voeren en daarover transparant te zijn.

Vanaf 1 januari 2016 moet ieder agrarisch collectief gecertificeerd zijn om in aanmerking te komen voor SNL-subsidie. Vanaf 1 januari 2017 moet ook iedere natuurbeheerder gecertificeerd zijn om voor SNL-subsidie in aanmerking te komen.

AUDITS

De certificeringsaudits worden in opdracht van de provincies uitgevoerd door Stichting Certificering SNL.

Sinds 2015 is Q-Point betrokken bij het uitvoeren van audits voor het agrarisch natuurbeheer (meer informatie) sinds 2020 ook voor natuurbeheer. Er worden in duo’s audits uitgevoerd bij agrarische collectieven en terreinbeherende organisaties (TBO’s).

Bij Q-Point voeren Alma Ruting en Mark Bos deze audits uit en zij zijn nauw betrokken bij het verbeteren van het auditproces en het verbeteren van de certificeringseisen.

OPDRACHTGEVER

Stichting Certificering SNL

FOTO KOP

Jonge kieviten – bron Agrarisch Collectief De Hollandse Venen

 

Geplaatst in
Getagd met