30 juni 2021

Ontwikkeling duurzame aquacultuursector – training Tanzania (OKP-TMT-.21/00069)

TANZANIA

CAPACITEITSOPBOUW

In dit Nuffic TMT-project, waar Q-Point de leidende consortiumpartner is, is het doel de capaciteit op te bouwen onder FETA-medewerkers op het gebied van duurzame aquacultuurtraining. De nadruk ligt op praktische training in kooi- en vijversystemen, productie van kwaliteitsviszaden (broederijtechnologie) en kwaliteitsvoeders. Dit verbetert de dienstverlening en het functioneren van de organisatie aanzienlijk.

Waardeketenmanagement, marktgedreven waardetoevoeging en ondernemerschap maken deel uit van de onderwerpen in de training. De training richt zich op technische vaardigheden voor medewerkers, docenten en docenten van FETA Nyegezi Campus en FETA Kigoma.

Actieve deelname van de cursisten wordt gevraagd van de trainees, door het principe ‘leren door te doen’. We maken gebruik van workshops (taken), groepswerk en discussies en voeren praktijkwerk uit bij de betrokken viskwekerijen, broederijen, voerfaciliteiten en FETA-instellingen.

We bieden eveneens online training en ondersteuning, rekening houdend met de huidige COVID-19-situatie en de toekomst.

Praktijkdemonstratie – bron FETA

VOEDSEL- EN VOEDINGSZEKERHEID ALS BELANGRIJKSTE PRIORITEIT

Het belangrijkste prioriteitsgebied is voedsel- en voedingszekerheid. Tanzania produceert momenteel genoeg voedsel om de bevolking te voeden, maar de armste en meest gemarginaliseerde families hebben beperkte toegang tot voedsel. 24% van de huishoudens heeft voedselonzekerheid en 43% lijdt aan chronische ondervoeding, dat bijna een op de twee kinderen onder de vijf jaar treft.

GENDERGELIJKHEID

Gendergelijkheid wordt gewaarborgd door 50 % vrouwelijke en 50 % mannelijke deelnemers te selecteren.

INHOUD TRAINING

  • Goedkope basis- en innovatieve oplossingen en technologieën die direct toepasbaar zijn op de bestaande viskweeksystemen (broederij, vijvers en kooien), passend bij de huidige situatie.
  • Waardeketenontwikkeling door gebruik te maken van lokaal beschikbare middelen voor voer en zaden. Bongo Samaki heeft uitgebreide ervaring in het maken van voer van lokale bronnen en heeft een voerfaciliteit beschikbaar voor proeven en demonstraties.

OPDRACHTGEVER

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer OKP-TMT-.21/00069.

VERZOEKENDE PARTIJ EN PARTNERS

  • Fisheries Education and Training Agency (FETA) Nyegezi Campus, Mwanza (lead)
  • FETA Kigoma
  • FETA Mbegani

CONSORTIUMPARTNERS Q-POINT

  • Sustainable Aquaculture Solutions (SAS, the Netherlands)
  • Carinya Ltd. (Kenya)
  • Bongo Samaki
  • Ruvu Fish Farm

DUUR

April 2021 – maart 2022

ZIE OOK HET BERICHT HIEROVER BIJ HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Geplaatst in
Getagd met