26 januari 2017

Versterking capaciteit vier landbouwhogescholen Ghana (NICHE/GHA/270)

Ghana

Projectbeschrijving
Met dit vier jaar durend Nuffic project in Ghana wordt aandacht besteed aan verbetering van het landbouwonderwijs voor zowel mannen als vrouwen bij de vier hogescholen (Kwadaso, Ohawu, Ejura en Damongo). Hierbij wordt gewerkt aan zowel de onderwijskundige als de organisatorische capaciteit, waarbij gekeken wordt naar de behoeften van de markt.
In het project zullen een aantal ketens geselecteerd worden (o.a. tomaat en vis) die centraal staan bij voorlichting aan boeren en bedrijven en bij het opzetten van onderzoek.

Met beter onderwijs kan de landbouwsector versterkt worden, wat vervolgens zal bijdragen aan de versterking van voedselzekerheid in Ghana.

Opdrachtgever 
NICHE/GHA/270

Partners
CINOP (Lead), HAS Den Bosch, Q-Point, KNUST Kwame Nkrumah University of Science and Technology Ghana, Quente Africa Ghana, Growth Mosaic Ghana.

Duur
2017 – 2020

Geplaatst in