12 december 2023

Versterken van Alage ATVET College door trainen van personeel (TMT20-00106)

Alage Agricultural Technical and Vocational Education and Training (ATVET) College

Alage ATVET is een praktisch beroepscollege in Ethiopië, gericht op landbouwonderwijs. De instelling bereidt professionals voor op rollen in zowel de private sector als de gemeenschap, in lijn met de doelen van Ethiopië om de landbouwproductiviteit te verhogen. Hun programma’s zijn erop gericht afgestudeerden te creëren die zijn uitgerust voor de eisen van de agro-industriële sector, met name met betrekking tot nabijgelegen Agro-Industrieparken. Alage ATVET zoekt actief naar partnerschappen en ondersteuning om hun trainingsprogramma’s verder te verbeteren en de inzetbaarheid van hun afgestudeerden te vergroten.

Achtergrond: landbouw in Ethiopië

Ethiopië is overwegend een agrarisch land waar de meeste inwoners in landelijke gebieden leven en werken. Met de snelle bevolkingsgroei is er een behoefte aan verhoogde voedselproductie op een duurzame manier. Er is een enorm potentieel voor landbouwgroeimogelijkheden. Kleine boeren hebben echter te maken met uitdagingen wat betreft een ineffectief en inefficiënt marketingsysteem, logistiek, communicatie en productietechnologieën in combinatie met milieuvervuiling en klimaatverandering. Momenteel zijn de koppelingen tussen de colleges en de private sector zwak en hebben de colleges geen goed inzicht in wat de arbeidsmarkt daadwerkelijk nodig heeft.

De strategie van Ethiopië voor de tuinbouwsector is om een van de toonaangevende exportlanden in Afrika te worden, met een betere bijdrage aan voedsel- en voedingszekerheid, verhoogde buitenlandse valuta-opbrengsten en betere werkgelegenheidsmogelijkheden.

TRAININGSBEHOEFTEN EN PROJECTDOELSTELLING:

Deze training is gelinkt aan het thema Voedsel- en Voedingszekerheid (FNS), met nadruk op capaciteitsontwikkeling in landbouw technische en beroepsopleidingen in de regio Oromia. Deze TMT ondersteunt inclusieve en duurzame groei in de landbouwsector, in lijn met het doel van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

Met betrekking tot de middellange termijn doelstellingen FNS 2018-2022 van EKN, zal het project bijdragen aan:

a) Verhoogde groei van de output en inkomsten van kleine boeren; door het verbeteren van marktkoppelingen binnen specifieke tuinbouwwaardeketens. b) Verhoogde toegang tot betaalbaar voedzaam voedsel door waardeketenversterking binnen de tuinbouwsector.

Door het versterken van de capaciteiten van ATVET-docenten en management om bovengenoemde problemen aan te pakken, stimuleert het project duurzame koppelingen tussen de private sector en A-TVET’s. Versterkte koppelingen verbeteren de afstemming en de levering van arbeidskrachten die nodig zijn door de private sector.

De volgende trainingsonderwerpen werden opgenomen in de trainingsmissies:

  • Trainingsweek 1: Waardeketenbeheer, kwaliteitsbeheer en voedselveiligheid.
  • Trainingsweek 2: Post-harvest management en waarde toevoeging.
  • Trainingsweek 3: Ontwikkeling van agro-gebaseerde ondernemersvaardigheden, inclusief marketingvaardigheden.

RELEVANTE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN:

Deze TMT-training is gekoppeld aan het prioriteitsthema: Voedsel- en Voedingszekerheid (FNS), met nadruk op tuinbouw en capaciteitsontwikkeling in landbouw technische en beroepsopleidingen.

OPDRACHTGEVER:

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer OKP–TMT 20-00106).

ONTVANGENDE PARTIJ:

  • Alage ATVET College

DUUR:

Feb 2020 tot July 2021

Geplaatst in
Getagd met