28 juli 2015

Kleinschalig en micro-irrigatieproject (ETH178)

Ethiopië

Projectbeschrijving
In 2013 is Q-Point het vierjarige project Capaciteitsopbouw voor het Agarfa College op het gebied van kleinschalige en micro-irrigatie (NICHE/ETH/178) aangegaan.

De doelstelling van het project is om studenten in die mate praktisch op te leiden dat ze in staat zijn om up-to-date technisch en organisatorisch advies te geven aan boeren, overheden en andere organisaties op het gebied van irrigatie, zowel op het gebied van ontwerp en de bouw als het management en onderhoud van kleinschalige irrigatieprojecten en micro-irrigatie (SSI/MI).

Projectpartners in dit project zijn Haramaya University, HEZBEZ, HAS Den Bosch en IPC Groene Ruimte.

Tot nu toe heeft het project ondersteuning geboden bij 51 beurzen voor BSc- en MSc- opleidingen, de verbetering van praktische vaardigheden van Agarfapersoneel op irrigatiegebied en bij het uitvoeren van een arbeidsmarktbehoefteonderzoek.

Verder wordt er veel aandacht besteed aan managementontwikkeling en genderaspecten, zowel in het onderwijs als in de organisatie zelf.

Opdrachtgever
Nuffic/Niche (ETH178)

Partners
Haramaya University, HEZBEZ, HAS Den Bosch en IPC Groene & Ruimte

Duur
2013 – 2017

Nieuwsbrieven
Newsletter 3 ETH178 Sep 2017
Newsletter 2 ETH178 Sep 2015
Newsletter 1 ETH178 Jun 2014

Foto bovenaan de pagina
Landmeetkundig onderzoek met handgemaakte apparatuur tijdens training.

Geplaatst in