20 juni 2022

SEAD-West: food & nutrition security (OKP-RWA-10001)

OVER HET SEAD WEST PROJECT

Het SEAD-West project draagt bij aan voedsel- en voedingszekerheid in Rwanda door het versterken van technisch en beroepsonderwijs waardoor geïntegreerde voedselketens kunnen worden ontwikkeld rond de waardeketens tuinbouw, zuivel en pluimvee in de westelijke provincie. Op basis van de ervaringen en inzichten die zijn opgedaan in het SEAD-project, zal SEAD-West nieuwe partnerschappen opbouwen en bestaande versterken om de ontwikkeling van agrarische waardeketens te stimuleren.

Het SEAD-West-project heeft in grote lijnen drie interventielijnen:

1) Leerplanontwikkeling/herziening, zowel formeel als niet-formeel;

2) versterking van de capaciteiten van de partnerinstellingen op het gebied van toegepast onderzoek en innovatie; en

3) versterking van de dienstverlening, meer in het bijzonder het aanbieden van opleidingen op maat, en de oprichting van een diensten-, opleidings- en innovatiecentrum in agrotoerisme dat zich richt op de waardeketen van de tuinbouw en de horeca.

Ook zorgt het project voor gelijke kansen, arbeidsmarktrelevantie en versterking van het management van de ketenpartijen voor duurzaamheid. Een sterke focus in het SEAD-West project ligt op het samenbrengen van de triple helix partners (onderwijs, private sector en overheid) om 1) de economische resultaten van de waardeketens van het project te versterken, 2) de Nederlandse private agrarische sector te ondersteunen en 3) mogelijkheden te bieden voor samenwerking tussen partners buiten de scope van het project. Om SEAD-West succesvol uit te voeren, werden consortia van beide kanten opgebouwd om de beschikbaarheid van de vereiste expertise te garanderen en synergieën te creëren met relevante projecten en netwerken, zoals SEAD, HortInvest en Water4Growth.

This SEAD-West project is contributing to food & nutrition security in Rwanda by strengthening technical and vocational education that enables integrated food chains to be developed around the horticulture, dairy and poultry value chains in the Western province. Based on experiences and insights gained in the SEAD project, SEAD-West will build new partnerships, and strengthens existing ones to boost agricultural value chain development.

ROL VAN Q-POINT

De toegewezen Q-Point consultants richten zich op de outreach. Met andere woorden: het opleiden van trainers in de waardeketen van de veehouderij. Voor dit project betekent dit: zuivel, varkens, aquacultuur, veevoer en pluimvee sector en tuinbouw sector.
In praktische zin betekent dit curriculumontwikkeling voor de relevante projectonderwerpen en training van medewerkers, inclusief training in Rwanda en een exposure bezoek aan Nederland.

Nieuwsgierig naar meer? Lees alles over een van de trainingen die we gaven hier.

 

Geplaatst in
Getagd met