5 september 2023

Training over climate smart agriculture in Burkina Faso (OKP-TMT-23-00092)

DE BETROKKEN INSTELLINGEN

Lycée Privé Technique Professionnel en Agriculture Agroforesterie Agroalimentaire Energies renouvelables et Elevage LPTP 3AE.

Deze school biedt praktijkgerichte opleidingen op het gebied van landbouwproductie in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. De school heeft de volgende opleidingsgebieden:

Landbouw: Alle werkzaamheden met betrekking tot duurzame gewasproductie, landbouwtechniek, irrigatie, bodemverbetering, plaag- en ziektebestrijding, zaadverbetering. Agroforestry: Onderwerpen met betrekking tot tropische bosecosystemen, de relatie met klimaatverandering en biodiversiteit. Agri-ondernemerschap: Het benutten van kansen in de landbouwsector, oprichting en beheer van boerderijen. Fokkerij: Foktechnieken voor dierlijke productie, pluimvee, geiten, rundvlees, varkens, bijenteelt, viskwekerij. Hernieuwbare energie: Technische oplossingen voor de productie van energie uit theoretisch onbeperkte bronnen of hulpbronnen, zoals zonne-energie voor het oppompen van landbouwwater.

ACHTERGROND: Voedsel- en voedingszekerheid in Burkina Faso

De tuinbouwsector in Burkina Faso is zeer ondergekapitaliseerd en maakt weinig gebruik van inputs of landbouwapparatuur. De overgrote meerderheid van groentetelers gebruikt handgereedschap om kleine hoeveelheden groenten te produceren. Vrouwen zijn verantwoordelijk voor een kwart van de landbouwgronden en de meeste producenten zijn jong en ongeletterd. De productie is informeel georganiseerd. Overheidssteun is zeldzaam omdat de productie verspreid is over talloze kleine locaties rond kleine reservoirs, rivieren en laaglanden.

TRAININGSBEHOEFTEN EN DOELSTELLING:

Er is behoefte aan opleiding in de tuinbouw om de sector te professionaliseren, die werkgelegenheid biedt en een bron van inkomsten is voor de bevolking, met name jongeren.

Belangrijke opleidingsthema’s zijn: verbetering van het beheer van bodemvruchtbaarheid om een hoge productiviteit te bereiken, geïntegreerd waterbeheer door het verhogen van het infiltratieniveau van toegankelijk water, verminderen van de waterhoeveelheid door druppelirrigatie, verbetering van lokaal beschikbare zaden, integratie van veeteelt en groenteteelt, en kleinschalige mechanisatie.

Het project richt zich op vier belangrijke uitvoeringsgebieden in de vorm van 4 trainingsweken:

  1. Duurzame en regeneratieve landbouw
  2. Kennismaking met klimaatslimme landbouw (CSA)
  3. Post-Harvest Management
  4. Ondernemerschap en agribusiness

RELEVANTE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

Einde maken aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw (SDG 2 Geen Honger). Het langetermijndoel is als volgt gedefinieerd:

Een einde maken aan alle vormen van ondervoeding; Het bevorderen van agrarische groei; Ecologisch duurzame voedselsystemen.

Het volgende middellangetermijndoel zal hieraan bijdragen:

Het onderwijssysteem (TVET/HE) is van goede kwaliteit, relevant en toegankelijk (SDG 4); Samenwerkingen tussen personen en organisaties zijn inclusief en duurzaam (SDG 17);

OPDRACHTGEVER

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer OKP-TMT-23-00092.

AANVRAGENDE PARTIJ EN SAMENWERKINGSPARTNERS

CONSORTIUMPARTNERS Q-POINT

DUUR

Juli 2023 tot juni 2024

Geplaatst in
Getagd met